Liftrock: Stavíme
pevné základy pro
každý projekt.

Počet zaměstnanců

mil. Kč celkový obrat portfolia

Počet projektů v portfoliu

Počet staveb

Naše portfolio projektů

Contract Management Česko

Contract Management je původem česká konzultační společnost poskytující služby správy, analýzy a řízení stavebních projektů. Klientům pomáhá s časovým a finančním řízením staveb, uznatelností nároků, stavebním právem, smluvními standardy (české nebo FIDIC) či s inženýrskou činností (komunikace s úřady).

Contract Management Slovensko

Contract Management na Slovensku poskytuje konzultační služby v oblasti přípravy, řízení, administrace staveb a projektové činnosti. Mezi hlavní odbornosti patří supervize, správa zakázky, expertní posudky, interpretace a posouzení smluvních podmínek (FIDIC).

Quality Management

Quality Management je tým stavebních specialistů, kteří se specializují na výkon technického dozoru stavebníka (TDS) nad prováděním staveb a zajišťují výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (koordinátora BOZP).

Proconom Software

Proconom Software patří mezi odborníky na digitalizaci stavebnictví. Vyvíjí unikátní systém PROCONOM pro řízení a evidenci stavebních projektů. Na českém trhu se jedná o nejkomplexnější nástroj svého druhu jak pro stavební společnosti, tak pro veřejné a privátní investory. Rovněž poskytuje expertní služby v oblasti BIM a řízení projektů.

TechPro Management

TechPro Management se specializuje na průmyslové stavby. Zajišťuje řízení projektu a inženýrskou činnost s ohledem na specifika průmyslových objektů, vodních děl, výstavby energetické infrastruktury, regeneraci brownfieldů a ekologických staveb. Společnost disponuje specialisty na povolovací činnost (smluvní standardy, EIA, kolaudace), technický dozor investora, koordinátora BOZP a stavební dozor.
NEXT

Sdílíme naše znalosti

Lidé v Liftrocku

Václav Větrovský

Václav Větrovský

generální ředitel

Martin Sklenář

Martin Sklenář

technický ředitel

Michal Hlavnička

Michal Hlavnička

ekonomický ředitel

Tereza Kuhnová

Tereza Rumlerová

provozní manažerka

Přihlašte se k našemu newsletteru

Získejte pravidelnou dávku trendů ze stavebního trhu přímo do své e-mailové schránky. Jednou měsíčně pro vás budeme chystat novinky, rozhovory a pořádnou porci vzdělání.

Odesláním formuláře souhlasíte našimi zásadami zpracování osobních údajů.