Liftrock: Stavíme
pevné základy pro
každý projekt.

Počet zaměstnanců

mil. Kč celkový obrat portfolia

Počet projektů v portfoliu

Počet staveb

Naše portfolio projektů

Contract Management Česko

Contract Management je původem česká konzultační společnost poskytující služby správy, analýzy a řízení stavebních projektů. Klientům pomáhá s časovým a finančním řízením staveb, uznatelností nároků, stavebním právem, smluvními standardy (české nebo FIDIC) či s inženýrskou činností (komunikace s úřady).

Contract Management Slovensko

Contract Management na Slovensku poskytuje konzultační služby v oblasti přípravy, řízení, administrace staveb a projektové činnosti. Mezi hlavní odbornosti patří supervize, správa zakázky, expertní posudky, interpretace a posouzení smluvních podmínek (FIDIC).

Quality Management

Quality Management je tým stavebních specialistů, kteří se specializují na výkon technického dozoru stavebníka (TDS) nad prováděním staveb a zajišťují výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (koordinátora BOZP).

Proconom Software

Proconom Software patří mezi odborníky na digitalizaci stavebnictví. Vyvíjí unikátní systém PROCONOM pro řízení a evidenci stavebních projektů. Na českém trhu se jedná o nejkomplexnější nástroj svého druhu jak pro stavební společnosti, tak pro veřejné a privátní investory. Rovněž poskytuje expertní služby v oblasti BIM a řízení projektů.

TechPro Management

TechPro Management se specializuje na průmyslové stavby. Zajišťuje řízení projektu a inženýrskou činnost s ohledem na specifika průmyslových objektů, vodních děl, výstavby energetické infrastruktury, regeneraci brownfieldů a ekologických staveb. Společnost disponuje specialisty na povolovací činnost (smluvní standardy, EIA, kolaudace), technický dozor investora, koordinátora BOZP a stavební dozor.
NEXT

Sdílíme naše znalosti

Lidé v Liftrocku

Václav Větrovský

Václav Větrovský

generální ředitel

Martin Sklenář

Martin Sklenář

technický ředitel

Michal Hlavnička

Michal Hlavnička

ekonomický ředitel

Tereza Kuhnová

Tereza Rumlerová

provozní manažerka

Martin Sklenář

Tomáš Hajič 

ředitel pro technickou asistenci 

Martin Sklenář

Václav Jirda

marketingový manažer

Martin Sklenář

Zbyněk Lipavský

obchodní ředitel

Přidejte se do našeho týmu Liftrock Services, s.r.o.

Přihlaste se k našemu newsletteru

Získejte pravidelnou dávku trendů ze stavebního trhu přímo do své e-mailové schránky. Jednou měsíčně pro vás budeme chystat novinky, rozhovory a pořádnou porci vzdělání.

Odesláním formuláře souhlasíte našimi zásadami zpracování osobních údajů.