Co přinese nový zákon o BIM?

BIM (Building Information Modeling) je digitální reprezentace fyzických a funkčních charakteristik stavebních projektů. Umožňuje lepší kolaboraci mezi architekty, inženýry a staviteli. Zvyšuje efektivitu během celého životního cyklu stavby.

Ve stavebnictví, tradičním odvětví známém svým pomalým přijímáním inovací, začíná digitalizace hrát klíčovou roli. Tento proces, zahrnující integraci digitálních technologií do všech aspektů stavebního průmyslu, má potenciál zásadně transformovat způsob, jakým jsou budovy a infrastruktura projektovány, stavěny a udržovány. Digitalizace přináší efektivitu, transparentnost a lepší řízení projektů.

Česká republika se pomalými, ale jistými krůčky, připravuje na uvedení zákona o BIM. Z mezinárodní analýzy a právních úprav v Evropě a dalších zemích vyplývá, že legislativní podpora pro metodu BIM se v různých formách a rozsazích stává čím dál tím více běžnou. Tento rostoucí trend má zefektivnit a navrhnout konceptuální rámec využívání.

„Můj názor na nový zákon je jednoznačně kladný. Domnívám se, že uvedení zákona přinese do stavebního průmyslu řád a výrazně prospěje k pročištění celého prostředí. Ve výsledku budou spojeni jak dodavatelé staveb, tak investoři,“ říká technický ředitel Liftrock holdingu, Martin Sklenář.

Co se týče negativ, dodává: „Zavádění poměrně široce pojaté digitalizace bude mít na svém počátku značené požadavky na jednotlivé pracovníky. Ať už se jedná o jejich znalosti, či implementaci softwarových a procesních řešení. Věřím však, že překlenutí počátečních obtíží bude plně vyváženo přínosy, ty jsou za mne: zjednodušení komunikace, úspora pracovního času a celková výrazně zvýšená efektivita.“

Velkou státní reformou prošlo, například, sousední Slovensko. Nejen že má již delší dobu schválené standardy, ale celý sektor státní správy prošel významnou změnou spočívající v „zestátnění“ přeneseného výkonu státní správy ve stavebnictví a elektronizace.

Jsem rád, že jsme se prostřednictvím naší slovenské společnosti z holdingu
Liftrock – Contract Management Slovensko, mohli podílet na přípravě slovenské metodiky BIM. Tzv. “Metodika BIM – Pre účely zavedenia a štandardizácie metód BIM v Slovenskej republike”. Efektivní práce se sdílenými informacemi během přípravy a následné realizace přináší významné snížení chybovosti, eliminaci problémů během realizace a v konečném výsledku snižuje rizika více nákladů realizace, říká Tomáš Opelka, generální ředitel Proconom Software, s.r.o.

Povinnosti z nového zákona o BIM budou dopadat hlavně na stát, jeho organizační složky a státní příspěvkové organizace s právem hospodaření ke stavbě. Kromě toho se tato povinnost vztahuje i na kraje, statutární města a jejich příspěvkové organizace. K tomu ještě Martin Sklenář dodává: „Návrh zákona o BIM cílí primárně na veřejné investice realizované státem nebo kraji a jejich organizacemi.“ Konkrétně: organizační složky státu, státní příspěvkové organizace, státní podniky, státní organizace; vyšší územní samosprávné celky a příspěvkové organizace zřízené vyššími územně samosprávnými celky; jiné právnické osoby, zřízené za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu; jiné právnické osoby, financované či řízené převážně organizačními složkami státu. 

Současně je klíčová standardizace a adopce nových technologií. Pro zajištění udržitelného a konkurenceschopného stavebního sektoru v České republice je digitalizace nezbytná. Úspěch závisí na podpoře státu a ochotě sektoru přijmout nové technologie, což povede k vyšší efektivitě a inovacím.

Přišel vám článek užitečný? Sdílejte jej dál.