Komplexní a odborné služby
pro stavební projekty
od Liftrocku

Projekty v Liftrocku poskytují komplexní služby ve stavebnictví: od přípravy až po kolaudaci. Společně patříme mezi významné hráče v oboru. Klienti se na nás mohou spolehnout především jako na zkušené odborníky, kteří dodávají kvalitní výstupy.

Liftrock

Naše portfolio projektů 

Contract Management Česko

Contract Management je původem česká konzultační společnost poskytující služby správy, analýzy a řízení stavebních projektů. Klientům pomáhá s časovým a finančním řízením staveb, uznatelností nároků, stavebním právem, smluvními standardy (české nebo FIDIC) či s inženýrskou činností (komunikace s úřady).
Web projektu

Contract Management Slovensko

Contract Management na Slovensku poskytuje konzultační služby v oblasti přípravy, řízení, administrace staveb a projektové činnosti. Mezi hlavní odbornosti patří supervize, správa zakázky, expertní posudky, interpretace a posouzení smluvních podmínek (FIDIC).
Web projektu

Quality Management

Quality Management je tým stavebních specialistů, kteří se specializují na výkon technického dozoru stavebníka (TDS) nad prováděním staveb a zajišťují výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (koordinátora BOZP).
Web projektu

Proconom Software

Proconom Software patří mezi odborníky na digitalizaci stavebnictví. Vyvíjí unikátní systém PROCONOM pro řízení a evidenci stavebních projektů. Na českém trhu se jedná o nejkomplexnější nástroj svého druhu jak pro stavební společnosti, tak pro veřejné a privátní investory. Rovněž poskytuje expertní služby v oblasti BIM a řízení projektů.
Web projektu

TechPro Management

TechPro Management se specializuje na průmyslové stavby. Zajišťuje řízení projektu a inženýrskou činnost s ohledem na specifika průmyslových objektů, vodních děl, výstavby energetické infrastruktury, regeneraci brownfieldů a ekologických staveb. Společnost disponuje specialisty na povolovací činnost (smluvní standardy, EIA, kolaudace), technický dozor investora, koordinátora BOZP a stavební dozor.
Web projektu

Liftrock v číslech

Počet zaměstnanců

mil. Kč celkový obrat portfolia

Počet projektů v portfoliu

Počet staveb