Jak se změní české stavebnictví? Vedení Contract Management Česko promluvilo o digitalizaci a dalších trendech

Zatímco ostatní sektory už dávno prochází digitální transformací, českému stavebnictví stále vládne papírová dokumentace a zkostnatělá pravidla. Teď však přichází doba inovací, která přinese větší efektivitu, transparentnost i důvěryhodnost. O změnách ve stavebnictví se rozpovídali tři členové vedení společnosti Contract Management Česko  Martina Veselá, Adam Černoch a Martin Bárta.

Co vidíte jako největší příležitost ve stavebnictví?

Adam Černoch: Jednoznačně digitalizaci a s ní spojené moderní projektové řízení. Když se podíváme kolem sebe, za velmi krátkou dobu, zhruba 100 let, jsme se dostali od ježdění na koni až po pravidelné lety do vesmíru. V tomto kontextu je absolutně nepochopitelné, že naše stavebnictví je stále v době papírové a někteří lidé z oboru mají z digitalizace strach. Můžeme si klást otázku, proč se tolik bojí.

Martina Veselá: Ano, bezesporu se jedná o digitalizaci stavebnictví, která se u nás začíná pomalu rozvíjet. Někdy mi ale přijde, že až moc pomalu. Až všichni pochopí, že digitalizace bude pro stavebnictví prospěšná, a začnou k ní tak přistupovat, budeme schopni říct, že digitalizujeme stavební prostředí. Další věcí jsou smluvní standardy. Na dopravních stavbách platí smluvní podmínky FIDIC (Mezinárodní federace konzultačních inženýrů), ale stavebnictví není jen o silnicích, takže je potřeba český smluvní standard rozšířit i na ostatní stavební projekty.

Martin Bárta: Kromě digitalizace ve všech směrech je důležité i sjednocení procesů řízení staveb.

Jak konkrétně můžete k digitalizaci stavebnictví přispět?

MB: Digitalizaci využíváme na projektech, šíříme o ní povědomí a sdílíme své know-how.

MV: Je třeba mít a vychovávat odborníky, kteří budou digitalizaci „umět“. Díky tomu můžeme pomoci radou, školením nebo službou, aby se digitalizace rozjela na stavbách, kde se tomu budou z pochopitelných důvodů bránit. Víme, že zavést něco nového je těžké. Hlavní je ale výsledek, kterým je zrychlení, zjednodušení a zpřehlednění všech činností. Podle mého názoru to přispěje i k předcházení sporů na stavbách. Chceme být u tvorby metodik pro digitalizaci a jejich zavádění do praxe. V naší skupině Liftrock působí softwarová společnost Proconom Software, která nás přiblíží tomuto tématu po softwarové i vědomostní stránce.

AČ: V rámci přípravy stavebních zakázek budeme zavádět požadavky na digitalizaci a pak je uplatňovat i při řízení staveb. Je nutné začít používat moderní nástroje, které máme aktuálně k dispozici, a také šířit myšlenku digitalizace, i když to pro některé nebude komfortní.  

Jaká je úroveň stavebnictví v České republice oproti zahraničí?

MV: Záleží na tom, s kým se chceme porovnávat. A také v čem. Teď bychom se měli zaměřit na české stavebnictví. Až se podaří odstartovat digitalizaci, BIM (Building Information Modelling) a smluvní standardy, můžeme říct, že jsme na tom lépe než země na východ od nás a že se začínáme přibližovat úrovni západních zemí. 

MB: Pokud se bavíme o našich nejbližších sousedech, tak se alespoň dle mého názoru pohybujeme spíše vzadu. 

AČ: Souhlasím, oproti zahraničí jsme pozadu. Hlavní brzdou je naše smýšlení, protože nám to vyhovuje tak, jak to je. Bojíme se do toho říznout a udělat změnu. Hodně musíme dohánět hlavně v infrastruktuře, která je základním předpokladem pro ekonomický růst. Na druhou stranu, právě díky tomu, že jsme pozadu, je tady pořád dost práce, což je pro nás dobře.

Proč se v takové situaci nacházíme?

MB: Kvůli administrativní a legislativní zátěži.

AČ: Jsme neefektivní. Neumíme spolu komunikovat, neumíme plánovat a vázne nám příprava. Ve všem nám ale může pomoci zmíněná digitalizace, která nám dnes chybí.  

MV: Sice máme slušný základ, ale musíme na něm dále stavět. Je třeba se poučit z chyb a omylů ostatních a dělat to správně.

Martina Veselá
Adam Černoch

Máme v Česku potenciál, abychom se do budoucna stali lídry v některé oblasti stavebnictví? Máte ambice se s Contract Management Česko prosadit i na zahraničním trhu?

AČ: Myslím, že potenciál v Česku určitě máme. Třeba v oblasti materiálového inženýrství, kde můžeme vidět řadu inovativních lidí a společností. Ambice prosadit se i v zahraničí máme a taky je do budoucna musíme realizovat, protože český trh není velký. 

MB: Ano, záleží jen na příležitostech a výrobních kapacitách. Problémem může být rychlost prosazování nových trendů a progresivního řízení projektů. 

MV: Náš zakladatel Václav Větrovský s oblibou říká, že musíme mířit ke hvězdám a nedržet se při zemi. Potenciál určitě máme, ale nesmíme usnout na vavřínech. Naopak je důležité ho rozvíjet a nechat ho růst. Prozatím pracujeme na projektech zahraničních investorů v Čechách. Pokud budou s naší prací spokojeni, otevřou se nám dveře i do zahraničí. Pro nás je teď ale důležité být u toho, co se děje u nás, a patřit mezi lídry. Teprve potom se můžeme s klidným svědomím začít rozhlížet i jinde. Budeme mít zkušenosti, které se budou hodit v zemích, kde se teprve pustí na cestu digitalizace.

V čem je vaše společnost Contract Management Česko unikátní?

MV: Když společnost vznikla, byla to parta lidí odhodlaných něco změnit a chovat se podle pravidel. Proto si říkáme rytíři CM. Teď je nás skoro pětkrát víc, ale stále si zachováváme rytířského ducha, a to nejen vůči investorům, ale i uvnitř společnosti. Společnost a značka Contract Management Česko je o konkrétních lidech, kterých si nesmírně vážíme a podporujeme je. Nejsme jenom společnost. Jsme rodina. A přestože to zní jako klišé, opravdu si za svým výrokem stojím.

AČ: Odlišujeme se v našem přístupu. Snažíme se být moderní a inovativní firma, a to nejen směrem dovnitř, ale i navenek. Naši kolegové mají absolutní svobodu a společně přemýšlíme o zavedení čtyřdenního pracovního týdne. Zároveň se snažíme veškerou naši práci digitalizovat. Tohle všechno je u nás možné jen díky našim kolegům, kteří to mají všechno správně nastavené. 

MB: Unikátní jsme i ve způsobech řízení projektů, přístupu k projektům a tendenci posouvat stavební trh k lepšímu.

Jak stavebnictví promění zavedení metody BIM (Building Information Modelling)?

MV: Stavebnictví se především zpřehlední, zprůhlední a zrychlí. Začátky nebudou úplně růžové, ale až se systémy rozjedou podle představ odborníků, zmizí prostor pro nedůvěru mezi objednavatelem a zhotovitelem i mezi objednavatelem a projektantem díla. Pro nás to znamená také možnost vychovat odborníky na BIM a pokračovat v naší poradenské činnosti na nové digitální vlně.

AČ: Kromě toho uvidíme nárůst efektivity. Jde totiž o sdílení a řízení správně namodelovaných informací. A to je přesně komunikace, která nám v současnosti trochu vázne. Dnes si informace neumíme správně předávat. 

MB: Souhlasím, že výsledkem bude zrychlení a zefektivnění celého procesu. 

Vedení Contract Management CZ

V poslední době se hodně mluví o AI (umělé inteligenci). Pronikne i do stavebnictví?

MB: Podle mého názoru se jedná o vzdálenou budoucnost.

AČ: To si nemyslím. Umělá inteligence už dnes nachází využití minimálně v administrativě stavebních firem. V začátku si ji dokážu představit jako pomocníka při adaptaci nových kolegů do společnosti, přípravě dokumentů nebo jako marketingový nástroj. Dále pak přes 3D modely a VR pronikne až do vrcholu digitalizace, a to do robotizace výstavby. 

MV: Umělá inteligence je jako zaklínadlo. Bezesporu nám může hodně pomoct. Ve stavebnictví ji můžeme využít při návrhu nových optimálních tras, kde bude posuzovat velké množství faktorů. Kromě toho může projektovat a počítat statické výpočty. Kvůli přesnosti se dnes už i na stavbách používají počítačově řízené stroje.

Čím si vás oblast stavebnictví získala? Martina Veselá na síti LinkedIn uvádí, že se oboru věnuje už 28 let… To je obdivuhodné.

MV: Má práce je zároveň mým koníčkem. Je to ale i trochu prokletí, když na dovolené koukám po rozestavěných úsecích silnic, jestli to dělají „dobře“. Přiznám se, že ten čas neskutečně utekl. Stavebnictví se rychle rozvíjí a jde dopředu. Nejedná se jen o technologie výstavby, ale i o „papírovou fázi“. Od zapisování na psacím stroji jsme se posunuli k elektronickému stavebnímu deníku. Od harmonogramu v MS Excelu k MS projekt. A doufám, že ještě pár let budu součástí toho pokroku. Kdo by si nechal ujít takové téma, jako je digitalizace a BIM? Já určitě ne.

MB: Ve stavebnictví se mohu podílet na zajímavých a známých projektech. Je to obor, který má v sobě mnoho potenciálu. Svým zapojením a aktivitou mohu přispět k jeho rozvoji. 

AČ: Stavebnictví a architektura utvářejí naše dějiny a definují naši budoucnost. Podívejte se například na Machu Picchu, egyptské pyramidy, Burdž Chalífa nebo Viadukt Millau. Nejsou to i dnes naprosto fascinující stavby?

A co rádi děláte, když si chcete od stavebnictví trochu odpočinout?

AČ: Když si chci od stavebnictví dát chvíli klid, většinou se sbalím a někam odcestuji.

MV: Mám ráda pěší túry po krásách naší vlasti. Často relaxuji u hudby nebo dobré knihy. Užívám si i návštěvy koncertů a divadel. Nesmím však zapomenout na svého domácího mazlíčka fenku Honey. Vždy mi pomůže přijít na jiné myšlenky. 

MB: Já sportuji a věnuji se rodině.

Přišel vám článek užitečný? Sdílejte jej dál.