První certifikace Contract Managera v holdingu

Contract Management Slovensko má prvního certifikovaného contract manažera na Slovensku a v Česku

Jako první v České republice a na Slovensku se společnost Contract Management Slovensko z našeho holdingu Liftrock stala držitelem významné mezinárodní certifikace organizace FIDIC. Po absolvování náročné zkoušky ji získal generální ředitel Contract Managementu Slovensko Ondřej Vaněček, který se tak stal certifikovaným contract manažerem. Certifikace organizace FIDIC je nejen prestižním oceněním, ale i důkazem vysoké odbornosti v oblasti řízení smluv a smluvních podmínek. Přečtěte si, jak celý proces certifikace probíhá a co bylo pro Ondřeje Vaněčka při zkoušce nejtěžší.

Certifikace Certified Contract Manager je mezinárodně uznávanou kvalifikací, jejíž držitel prokázal detailní znalost problematiky vzorových smluvních podmínek FIDIC a je schopný je aplikovat a řídit během životního cyklu stavebního projektu. Jedná se o ustanovení z těchto knih:

  • Smluvní podmínky pro výstavbu – Červená kniha FIDIC (1999 a 2017)
  • Smluvní podmínky pro dodávku technologických zařízení a projektování-výstavbu – Žlutá kniha FIDIC (1999 a 2017) 
  • Smluvní podmínky pro stavby na klíč – Stříbrná kniha FIDIC (1999 a 2017) 
  • Zlatá pravidla FIDIC (2019)

Význam certifikace FIDIC poroste

Přestože se ve stavebnictví obor contract managementu stále trochu podceňuje, certifikace organizace FIDIC má svůj význam. Mnozí si neuvědomují, že FIDIC není pouze „titulek knih”, ale že se jedná o aktivní organizaci, která si klade za cíl, aby myšlenky a principy FIDIC byly správně aplikovány. Jak se Česká republika a Slovensko budou v oboru contract managementu postupně rozvíjet a získávat znalosti, poroste i důležitost a opodstatnění této certifikace na stavebním trhu.

FIDIC certifikát

Podobně to podle Ondřeje Vaněčka bylo i v gastronomickém sektoru. První michelinská hvězda byla v Česku udělena až v roce 2008. Tehdy si většina populace stále myslela, že známkou dobré gastronomie je smažený sýr skoro přes celý talíř. Ale jak se obor rozvíjí a zlepšuje, stávají se prestižní ocenění a certifikace stále důležitějšími. 

„Myslím, že Contract Management Slovensko je v tomto případě prvním držitelem michelinské hvězdy, který jasně ukazuje, že jsme společnost s mezinárodní konkurenceschopností a víme, jak by měl kvalitní contract management vypadat,“ říká ředitel Contract Managementu Slovensko Ondřej Vaněček.

Co musí obsahovat přihláška a jak probíhá zkouška?

Získání certifikace FIDIC pro contract manažery je náročným procesem, který nevyžaduje jen vysokou odbornost, ale i schopnost efektivně aplikovat principy FIDIC. Proces začíná podáním přihlášky, která musí obsahovat detailní informace o dosaženém vzdělání, pracovních zkušenostech (minimálně 5 let pro uchazeče s vysokoškolským titulem nebo kvalifikací) a také reference. Tato fáze je klíčová pro ověření kvalifikací a schopností každého uchazeče. S podáním přihlášky stejně jako se samotnou zkouškou jsou také spojeny peněžní poplatky.

Následuje písemný test obsahující 100 otázek s více odpověďmi (multiple-choice), k nimž se v průběhu vyplňování už nelze vracet. Účastníci odpovídají online. Zkouška trvá 250 minut a vyžaduje nepřetržité připojení, sdílení obrazovky a zapnutý mikrofon i kameru. Účastníci při ní mohou používat FIDIC materiály v elektronické i tištěné formě. 

Kariérné dny STU_Ondřej Vaněček

Musíte ovládat odbornou angličtinu i rozdíly mezi knihami FIDIC 

Celá zkouška probíhá v angličtině, a proto je zásadní rozumět složitým termínům, technickým pojmům a anglickým definicím FIDIC. „Byl jsem překvapen složitostí angličtiny. Považuji se sice za velmi zdatného v angličtině, ale úroveň jazyka používaná v certifikaci byla opravdu vysoká. Další výzvou byla nutnost udržet soustředění po celé čtyři hodiny trvající zkoušky,“ popisuje Ondřej Vaněček náročnost testu. Snadné podle něj naopak bylo rozpoznávat témata a problematiky, kterým se často ve své práci věnuje. 

Kromě znalostí smluvních podmínek FIDIC ověřují otázky také porozumění procesům a jednotlivým fázím projektu. „Velká část otázek však směřovala na specifická témata, se kterými se z naší pozice nesetkáváme denně. Patří sem například zálohové platby, zahájení prací na díle, potvrzení o splnění smlouvy, vyúčtování při dokončení, závěrečná platba, podmínky odstoupení od smlouvy a další,“ vyjmenovává Ondřej Vaněček s tím, že spousta otázek se věnuje také rozdílům mezi vydáním knih FIDIC z roku 1999 a vydáním z roku 2017. V náročné zkoušce nechybí ani komplexní případové studie nebo otázky ke Stříbrné knize či konkrétním Zlatým pravidlům FIDIC, zejména v kontextu zvláštních podmínek.

Ačkoliv měl Ondřej Vaněček omezený čas na aktivní přípravu a před zkouškou byl velmi zaneprázdněný, nejdůležitější průpravou pro něj byly diskuse s kolegy a účast na interních nebo externích školeních, kde čelí zajímavým podnětům, které ho vedou k zamyšlení. K úspěchu mu pomohla i dlouhodobá pasivní příprava formou samostudia a také jeho přirozená zvědavost. 

„Osobně se považuji za velmi zvědavého a analytického člověka, kterému nikdy nestačí jen to, co právě má. Rád prozkoumávám a snažím se získávat specifické znalosti o oboru contract managementu, které nejsou ve střední Evropě běžně využívány nebo správně chápány. Tato certifikace proto byla ideální příležitostí ověřit si, že tyto specifické znalosti skutečně správně ovládám,“ popisuje Ondřej Vaněček důvody, proč se ke zkoušce rozhodl přihlásit.  

Bez dalšího vzdělávání se lidé v oboru neobejdou

Certifikace Certified Contract Manager má platnost tři roky. Její držitel musí každý rok potvrdit svůj zájem o zachování certifikace a zápisu v mezinárodním seznamu certifikovaných contract manažerů. Kromě uhrazení ročního poplatku musí také doložit, že se v uplynulém roce v oblasti FIDIC dále vzdělával – účastnil se konferencí, školení a seminářů nebo publikoval odborné články. Po uplynutí tří let je nutné certifikaci obnovit, a to stejným způsobem. Vlastník certifikátu ale navíc musí prokázat, že za poslední tři roky alespoň 12 měsíců vykonával contract management na projektu řízeném podle smluvních podmínek FIDIC.

„Vzhledem k tomu, že se náš obor neustále vyvíjí, FIDIC vydává nové verze nebo úplně nové knihy, je nezbytné být stále ve střehu a aktualizovat si znalosti. Tyto požadavky ze strany FIDIC mají naprostý smysl. Budu se snažit o jejich splnění a možná i o dosažení vyšší úrovně certifikace, jako je například certifikovaný školitel,“ uvažuje Ondřej Vaněček o dalším profesním posunu.

Sám už je přitom držitelem několika certifikátů České asociace konzultačních inženýrů (CACE), která je členem organizace FIDIC. Jaký je rozdíl mezi certifikacemi těchto dvou organizací? Liší se hlavně v úrovni požadovaných znalostí. Certifikáty organizace CACE, kde se Ondřej Vaněček podílí i na školeních pro navazující certifikace, jako je claim management a správce stavby, jsou zaměřeny na základní vědomosti. Jsou navrženy tak, aby je mohl splnit kdokoliv z odborné veřejnosti se základními znalostmi. „Na druhou stranu certifikace od organizace FIDIC jsou zaměřeny na to, aby poskytovaly mezinárodním organizacím a společnostem jasné potvrzení, že konzultant splňuje vysokou mezinárodní úroveň znalostí, kterou má pouze omezený počet konzultantů,“ vysvětluje Ondřej Vaněček.

Stavebnictví potřebuje více kvalifikovaných contract manažerů

Vzdělávání našich zaměstnanců v holdingu Liftrock aktivně podporujeme. Naše společnosti nabízejí prostor pro studium, školení, kurzy či účast na konferencích. „Každému, kdo projevuje chuť se dále rozvíjet, nabízíme potřebný prostor a podporu, ať už formou nezbytných podkladů, nebo především prostřednictvím odborných debat,“ doplňuje ředitel Contract Managementu Slovensko.

Získání certifikace od organizace FIDIC je významným milníkem pro celý obor contract managementu ve střední Evropě. Certifikace od FIDIC představuje výzvu pro celý tým Contract Managementu Slovensko a my v Liftrocku jsme rádi, že už o ni projevilo zájem mnoho dalších kolegů. „Je důležité obor contract managementu neustále rozvíjet. Čím více kvalifikovaných contract manažerů bude v České republice a na Slovensku, tím více se podaří snížit počet špatných nápadů, které v našich podmínkách nejsou vzácné,“ uzavírá Ondřej Vaněček.

Přišel vám článek užitečný? Sdílejte jej dál.