Digitalizace stavebnictví přináší nové pozice. Co dělá BIM manažer, BIM koordinátor a administrátor CDE?

Nová doba přináší nové příležitosti. A ve stavebnictví to platí dvojnásob. Stejně jako nám internet a sociální média daly odborníky na kybernetickou bezpečnost nebo správce sociálních sítí, přináší digitalizace a modernizace stavebního trhu nové pozice i do stavebnictví. Stále častěji se tak setkáváme s BIM manažerem, BIM koordinátorem nebo administrátorem CDE.Liftrocku se rozvoji těchto specializací, které reagují na nové nároky na řízení staveb, věnujeme dlouhodobě a stále je posouváme kupředu.

Digitalizace a větší integrace BIM (Building Information Modeling) do projektového managementu přináší do stavebnictví spoustu změn. BIM se stává neodmyslitelnou součástí vývoje projektů, což vytváří důležité role pro BIM manažery, BIM koordinátory i administrátory CDE. Poptávka po těchto profesích v budoucnu poroste. A nebude to trvat dlouho. Už příští rok ji zcela jistě ovlivní plánované přijetí zákona o BIM. Pojďme si nyní představit tři zmíněné profese trochu podrobněji.

BIM manažer se stará o informační model stavby

Představte si dirigenta orchestru. Každý hraje na svůj nástroj a dirigent se stará o to, aby všechno perfektně ladilo. A přesně to dělá i BIM manažer. Na stavbě zajišťuje, že všichni od architektů po stavbyvedoucí mají přesné informace o tom, kdy, co a jak mají dělat, aby tento „stavební orchestr” nedopadl jako vesnická cimbálovka.

Ve skutečnosti je však náplň práce BIM manažera mnohem složitější. BIM manažer je důležitý pro efektivní implementaci a správu BIM. Zajišťuje, že všechny informace týkající se projektu jsou vloženy do informačního modelu stavby, který je využíván napříč celým životním cyklem stavby, od návrhu až po provoz. „Díky tomu je možné zefektivnit komunikaci mezi účastníky projektu, optimalizovat návrh, zvýšit přesnost výměr a předcházet kolizím během výstavby,” zdůrazňuje Ondřej Patrný, manažer značky společnosti Proconom, která aktivně usiluje o digitalizaci stavebnictví a rozvoj s tím souvisejících nových profesí.

BIM manažer vybere nebo doporučí vhodný software pro modelování a správu informací a koordinuje činnosti mezi různými týmy tak, aby byly informace o projektu správně vytvářeny, sdíleny a aktualizovány. Sleduje dodržování BIM standardů a metodik a zajišťuje školení účastníků projektu. Ve výsledku přispívá k větší transparentnosti a zlepšení rozhodovacích procesů, protože všechny zúčastněné strany díky němu mají přístup k aktuálním a přesným informacím.

Liftrock-foceni-kancelare-34

A jací lidé se na tuto pozici nejvíce hodí? Pro BIM manažera je klíčové analytické uvažování, technické vnímání světa, komunikativnost, schopnost spolupracovat v týmu a současně ho vést. Musí být samostatný, umět řešit problémy a vyjednávat. Nesmí mu chybět ani zápal pro věc. „Zkrátka to musí mít v sobě,“ usmívá se ředitel společnosti Proconom Tomáš Opelka.

BIM koordinátor řídí tvorbu dat pro BIM

S BIM manažerem úzce spolupracuje BIM koordinátor, který je zodpovědný za koordinaci a řízení procesu tvorby dat pro BIM na úrovni projektu. Má za úkol zajistit, že modely vytvořené různými členy týmu jsou kompatibilní a mohou být spojeny do jednotného koordinačního modelu. „BIM koordinátor pracuje jako spojka mezi jednotlivými specialisty, jako jsou například architekti, projektanti, statici a stavbyvedoucí. Zajišťuje, že všichni používají správné postupy, které odpovídají stanoveným datovým standardům a protokolům,” popisuje Ondřej Patrný.

Stále v tom nemáte jasno? Zkuste si představit BIM koordinátora jako fotbalového trenéra. Ten se stará o to, aby každý hráč věděl, co má dělat, kde má být a jak spolu mají hráči spolupracovat tak, aby dali gól a nakonec vyhráli zápas. V našem případě je tedy BIM koordinátor (trenér) člověk, který má na starosti jednotlivé týmy (hráče) a stará se o to, aby díky precizní spolupráci vytvořili modely (dali góly), které nakonec přesně zapadnou do koordinačního modelu (vyhraný zápas). 

BIM koordinátor pomáhá nastavit pracovní postupy a po dokončení stavby kontroluje a vyhodnocuje správnost informačního modelu. Zlepšuje kvalitu a přesnost projektových dat a tím vede ke snižování nákladů, minimalizaci chyb v projektu a zpřesnění časového plánu výstavby.

Aby mohl svou roli efektivně zastávat, musí BIM koordinátor disponovat řadou důležitých vlastností a dovedností. Prvním a základním atributem je technické povědomí a znalost BIM procesů a 3D modelování. Kromě toho je na této pozici nezbytná pečlivost, schopnost týmové spolupráce a adaptabilita na změny v projektu. BIM koordinátor by měl být i schopen plánovat práci týmu, sledovat postup projektu a dbát na dodržování stanovených termínů a standardů.

Administrátor CDE dohlíží na data

Administrátor CDE (Common Data Environment – společné datové prostředí), který udržuje v chodu to, co nastavil BIM manažer a BIM koordinátor, je důležitý pro správu dat a informačních toků v rámci BIM projektů. Monitoruje a dohlíží na data a dokumenty v CDE, kontroluje jejich správné označení a současně zajišťuje, že všichni členové týmu a zúčastněné strany mají přístup k aktuálním a relevantním informacím, a to v souladu s projektovými požadavky a standardy. „Administrátor CDE také řeší otázku zabezpečení digitálních dat a dokumentace a spravuje přístupová práva. Zajišťuje pravidelné zálohování digitálních dat a vytváří mechanismy pro jejich obnovu v případě potřeby, což pomáhá minimalizovat riziko ztráty dat,“ upozorňuje Tomáš Opelka.

Díky práci administrátora CDE dochází k efektivnějšímu rozhodování, snižuje se riziko nedorozumění a zlepšuje se celková kvalita a transparentnost projektu. Nesmíme zapomenout ani na jeho vzdělávací roli. Administrátor CDE může poskytovat školení a podporu uživatelům CDE a zpětnou vazbu na vývoj a vylepšení. Tuto profesi bychom mohli přirovnat k leteckému dispečerovi, který má na starosti řízení a koordinaci všech letů ve vzdušném prostoru letiště. Dispečer udržuje bezpečnost a efektivitu vzdušného provozu tím, že hlídá, aby letadla byla tam, kde mají být, a měla potřebné informace. Podobně administrátor CDE udržuje „letecký provoz“ informací ve stavebním projektu, aby všechno běželo hladce a bez komplikací.

2023-06-02-Prehrada-Harcov-exkurze-20

Liftrock je na budoucnost připraven už teď

Jakmile se digitální modelování staveb stane standardem, poroste i potřeba kvalifikovaných profesionálů, kteří budou schopni vést a spravovat BIM projekty s ohledem na technické i organizační aspekty. Liftrock je však na novou éru ve stavebnictví připraven už teď. „Nejlepší na tom je, že u nás v Proconomu umíme nabídnout všechno – jak skvělé CDE, tak skupinu profesionálních BIM manažerů, BIM koordinátorů i CDE administrátorů,“ říká Tomáš Opelka.

V praxi to znamená, že tyto role budou nejen stále důležitější, ale také zásadní pro správnou implementaci BIM projektů a dodržování právních předpisů. BIM manažer, BIM koordinátor a CDE administrátor se tak stávají klíčovými hráči stavebnictví, které směřuje k efektivitě, přesnosti a digitalizaci.

Přišel vám článek užitečný? Sdílejte jej dál.