Jak Liftrock transformuje stavebnictví v roce 2023

Neuvěřitelné výzvy a úspěchy v oblasti stavebnictví přináší pro společnost Liftrock rok 2023. Naše společnosti Quality Management, Contract Management Česko, Contract Management Slovensko a Proconom se hrdě zapojují do projektů, které mění tvář infrastruktury a ovlivňují kvalitu životního prostředí. Naši odborníci každý den dokazují, že jsou schopni řešit složité úkoly a dosáhnout vynikajících výsledků. Na kterých stavbách je potkáte v roce 2023?

Bezpečnost a pohodlí díky technickému dozoru Quality Management

Když se podíváte na nově rekonstruovanou cyklostezku A500 Staroklánovická v Praze, vidíte rukopis Quality Management. Díky našemu technickému dozoru a koordinaci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je nová stezka bezpečnější a pohodlnější. Důkladná kontrola dodržování projektové dokumentace a platných norem nás ujistila, že kvalita provedených prací je na nejvyšší možné úrovni. A výsledek? Spokojení investoři, odborná veřejnost a samotní uživatelé cyklostezky, kteří ocenili její větší komfort a bezpečnost.

Vedení Contract Management CZ

Efektivní koordinace BOZP s Contract Management Česko

Contract Management Česko letos nezůstává pozadu. Na stavbě I/2 Malín – Nové Dvory se odborníci společnosti chopili role koordinátora BOZP a v květnu zahájili skutečnou stavební symfonii. Společně s jeřábníkem, stavebním týmem a dozorem se postarali o bezchybné osazení nosníků při opravě komunikace mostů 2-014 a 2-016. Jejich pečlivá práce a dohled nad stavbou byly klíčovými faktory pro dosažení vynikajícího výsledku.

Proconom ukazuje, jak snadno sdílet data

V oblasti digitalizace ve stavebnictví přinesla skvělé výsledky spolupráce mezi firmou Proconom Software, Správou a údržbou silnic Pardubického kraje a zhotovitelem Strabag. Své síly spojili na stavbě Modernizace silnice II/360 Ústí nad Orlicí – Litomyšl. Díky platformě OpenCDE, která umožňuje propojení různých softwarových nástrojů, mohly tyto společnosti efektivně komunikovat a sdílet informace při zachování vlastního softwaru. To vedlo ke snížení chyb, zvýšení přesnosti a zefektivnění celkového průběhu stavebního projektu, což potvrzuje rostoucí význam digitalizace ve stavebnictví.

Vedení Contract Management CZ

Zavádění metodiky BIM na Slovensku

Ale nezůstáváme jen v Česku. Tým Contract Management Slovensko se spojil s Proconomem a společně pracují na zavádění metodiky BIM na stavbě D3 „Zelený most Svrčinovec“. Cílem projektu je vybudování ekoduktu nad silnicí I/11 a přilehlou železniční tratí, který umožní bezpečný přechod zvěře přes frekventované komunikace. Proč? Projekt celé dálnice s přilehlou křižovatkou zasahuje do místního biokoridoru. Jeho zásadní zúžení bez alternativní trasy přes ekodukt by mohlo mít negativní dopad na místní faunu.

Letos jsme zvládli už 92 staveb

V roce 2023 jsou stavby, na kterých nás najdete, skutečným důkazem naší odbornosti a schopnosti přinášet výjimečné výsledky. Naše angažovanost na projektech se neustále rozšiřuje, ať už jde o dohled nad stavbami, koordinaci BOZP nebo tvorbu důležitých dokumentů. Pokračujeme ve snaze přispívat k rozvoji moderní infrastruktury, ochraně životního prostředí a zlepšení kvality života ve městech. Jsme hrdí na naše společnosti, které se v tomto roce prozatím podílely na 92 stavbách, a těšíme se na další projekty a výzvy, které nás čekají.

Martina Veselá

Buďte s námi i nadále a sledujte naše úspěchy ve stavebnictví v roce 2023. 

Přišel vám článek užitečný? Sdílejte jej dál.