Digitalizace ve stavebnictví: Osobní komunikaci nic nenahradí, říkají lídři Quality Managementu

Zodpovídají za kvalitu, bezpečnost a dodržování termínů na stavbách. Přestože odborníkům ve společnosti Quality Management digitalizace každý den usnadňuje práci, osobní komunikaci mezi investorem, zhotovitelem a ostatními partnery projektu stále považují za nenahraditelnou.

„Stavba je živý organismus. Stále ji dělají lidé, ne stroje, a proto mezilidská komunikace ze stavebnictví nikdy nevymizí,“ říká Aleš Rožec, jednatel a obchodní ředitel společnosti Quality Management. 

S kolegou Alešem Bednářem, který je jednatelem společnosti a zodpovídá za pozemní a dopravní stavby, se shodují, že kromě pomalé digitalizace se stavebnictví dlouhodobě potýká s nedostatkem kvalifikované pracovní síly a odborných kapacit a také s nekvalitními projekty. „Se vším si ale dovedeme poradit a stavbu řešíme společně jako tým,“ zdůrazňuje Aleš Bednář.

V čem je vaše společnost Quality Management unikátní?

Aleš Bednář: Jsme odborníci a lídři na trhu v našem oboru. Každému zákazníkovi nabízíme komplexní a profesionální služby.

Aleš Rožec: Navíc se odlišujeme tím, že jsme součástí silného holdingu, o který se můžeme opřít. A to hlavně po stránce odbornosti.

QM Aleš Bednář

Aleš Bednář, QM

Jaká je úroveň stavebnictví v České republice oproti zahraničí z pohledu činností, které zajišťuje Quality Management, tedy z pohledu TDS (technického dozoru stavebníka) a KOO BOZP (koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)?

AB: Úroveň poskytovaných služeb TDS a BOZP je podle mého názoru v Česku minimálně na stejné úrovni jako v zahraničí.

AR: Stavebnictví se nejvíce posunulo v úrovni bezpečnosti, a to hlavně u větších společností, které jsou kapitálově silnější. U většiny zhotovitelů a investorů jsou pracovníci technického dozoru a koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vnímáni jako partneři, kteří stavbu posouvají kupředu. Ve srovnání se zahraničím však svět musíme dohnat v digitalizaci.

Jaké konkrétní přínosy má digitalizace pro vaši společnost a její činnost?

AR: Digitalizace urychluje komunikaci, zápisy do stavebního deníku a veškerou evidenci (zápisů, dokumentace KZP atd.).

AB: Přesně tak. Digitalizace nám usnadňuje práci a umožňuje přehledné a precizní řízení stavebního procesu ve fázi přípravy, realizace i následné kontroly.

A co kromě digitalizace vidíte jako největší příležitost ve stavebnictví?

AR: Velkou příležitost spatřuji v zavádění metody BIM (Building Information Modelling) a také ve větším využití dřeva a dalších alternativních materiálů.

AB: Důležitou roli bude hrát i komplexnost nabízených služeb holdingu Liftrock.

V rámci TDS funguje Quality Management jako mezičlánek mezi investorem a zhotovitelem stavby. Jak obtížné je zkoordinovat jejich požadavky a vzájemnou komunikaci?

AB: Stává se, že někdy musíme vyřešit problém, který nastane. Ale jsme profesionálové a nic pro nás není překážka. Poradíme si a stavbu řešíme společně, týmově a ke spokojenosti objednatele i uživatelů.

AR: Vždy záleží na lidech, kteří se setkají na konkrétním projektu. Stavba je živý organismus, který se stále vyvíjí a mění, a proto je důležitá komunikace. Především ta osobní. Stavbu stále dělají lidé, nikoliv stroje, proto si myslím, že komunikace mezi jednotlivými partnery projektu je to nejdůležitější. Částečně si můžeme pomoci digitalizací, ale mezilidská komunikace nikdy nevymizí. To je na stavařině tak krásné, ale přitom obtížné.

QM-Ales-Rozec

Aleš Rožec, QM

Quality Management zajišťuje také výkon koordinátora BOZP na staveništi. Které tři věci jsou na stavbě nejdůležitější pro zajištění bezpečnosti?

AR: Každý na stavbě by měl myslet především na to, že zdraví a život máme jen jeden. Podle toho by se všichni měli chovat a současně by měli brát ohledy i na ostatní kolegy na stavbě.

AB: Kromě toho je potřeba klást důraz na zodpovědnost, důslednost a znalost problematiky příslušné legislativy a souvisejících předpisů.

S jakými problémy a nedostatky se na stavbách nejčastěji setkáváte?

AB: Myslím, že k hlavním problémům patří právě neznalost předpisů a legislativy, ale také neodbornost a nedostatek odborných kapacit. Ze strany zhotovitelů a projektantů se pak často setkávám s nekvalitně připravenými projekty a přípravou, která je neorganizovaná a nekoordinovaná. 

AR: Z mého pohledu je největším problémem nedostatek lidí ve stavebnictví. S tím souvisí nízká kvalita prací a neodbornost lidí na stavbách. Je potřeba lákat mladé studenty na střední školy a odborná učiliště a následně na vysoké školy stavebního směru. Chybí dělníci, stavbyvedoucí, přípraváři i rozpočtáři.

Aleš Bednář se ve stavebnictví pohybuje už 31 let, Aleš Rožec v oboru pracuje 16 let. Čím si vás stavebnictví získalo?

AB: Především situacemi, které nám přináší každodenní stavařský život. Stále je co řešit a adrenalin mi při práci rozhodně nechybí. Zadostiučiněním je pro mě kvalitní výsledek ve formě perfektního díla a spokojeného investora.

AR: Mě si stavebnictví získalo tím, že se podílím na vzniku něčeho hmatatelného a ve většině případů i užitečného. Dále se mi líbí i různorodost oboru – žádná stavba není a nebude stejná.

A co rádi děláte, když si chcete od stavebnictví trochu odpočinout?

AR: Nejlépe si odpočinu sportem. Baví mě plavání, běh a turistika. A samozřejmě nedám dopustit na čas strávený s rodinou.

AB: Mám to velmi podobně. Ve volném čase rád sportuji nebo se věnuji rodině. Kromě toho mám rád cestování a poznávání nových míst.

Přišel vám článek užitečný? Sdílejte jej dál.