Jak to vypadá na Barrandovském mostě či přehradě Harcov?

V Liftrocku se podíváte na stavbu! Byli jsme na Barrandovském mostě a přehradě Harcov

Spousta dokumentů, smluv, připomínek a jednání s klienty. V Liftrocku ale nesedíme celý den v kanceláři. Práci nám zpestřují návštěvní a kontrolní dny na stavbách, na jejichž realizaci se právě podílíme. Přečtěte si, jak to vypadalo, když jsme se účastnili zatěžovacích zkoušek Barrandovského mostu v Praze, nebo co všechno jsme viděli při exkurzi na vodní nádrži Harcov v Liberci.

Zatěžovací zkouška: Barrandovský most vydržel nápor 290 tun

Barrandovský most, po kterém denně projede 140 tisíc aut, je nejvytíženější komunikací v Praze. Už od roku 2021 prochází rozsáhlou rekonstrukcí, na které se v roli vedoucího týmu správce stavby podílí i naši kolegové z Contract Managementu ČeskoQuality Managementu. Činnost správce stavby však netvoří jen spousta jednání a papírování, ale také aktivní prohlídky a kontroly přímo na stavbě. „Detailně a zblízka se seznámit s vývojem stavební zakázky je nejen naše smluvní povinnost, ale také příjemné zpestření,” říká Jan Šmok, konzultant právník z Contract Managementu Česko. 

A tak jsme se na konci letošních prázdnin s nadšením zúčastnili zatěžovacích zkoušek, které byly součástí dokončovacích prací před uvedením mostu do provozu. Pro co nejmenší omezení dopravy se konaly v nočních hodinách. Na most se sjelo celkem 6 souprav plně naložených nákladních vozidel a pečlivě se měřil průhyb mostovky. Každá souprava vážila celkem 48 tun, takže dohromady byl most zatížen téměř 290 tunami. Další dva týdny trval přepočet zatížitelnosti.

Barrandovský most

Zasloužili jsme se o hladký průběh stavby

Naši odborníci z Contract Managementu Česko a Quality Managementu na stavbě zajišťovali komplexní koordinaci týmu správce stavby tak, aby maximálně usnadnili hladký průběh a úspěšné dokončení prací. Věnovali se zejména projektovému řízení, dozoru kvality, nákladů a času, mediaci a neutrálnímu, odbornému a spravedlivému určování. Kromě toho se náš tým podílel na koordinaci BOZP, časovém dozoru, doměřování, oceňování a právní podpoře nebo řešení claimů. 

Rekonstrukce Barrandovského mostu z roku 1983 je rozložena na několik let a vždy trvá jen část roku. V roce 2021 byla opravena spodní část mostu, loni začaly práce na horní části. Letošní část oprav, kvůli kterým byl omezen provoz na mostě, byla zahájena 15. května. Poslední etapa oprav by podle plánů měla skončit v roce 2025 a náklady na veškeré práce jsou odhadovány na necelých 600 milionů korun.

Exkurze na vodní nádrži Harcov: nezapomenutelný zážitek

Ačkoliv by se mohlo zdát, že se v Liftrocku podílíme jen na opravách silnic, dálnic a mostů, není to tak. K našim projektům patří například i rekonstrukce vodní nádrže Harcov v Liberci, která zaměstnává naše odborníky z Quality Managementu. Přestože byl základní kámen hráze položen před 120 lety, přehrada se bez nutnosti rozsáhlejších oprav zachovala až dodnes.

A protože se jedná o nevšední dílo, chtěli ho kolegové z Quality Managementu sdílet i s ostatními týmy v Liftrocku. Kolegové z celého holdingu si tak nasadili ochranné přilby, oblékli žluté vesty a vyrazili na výjimečnou exkurzi. „Prohlídku vedl Petr Hofmann z Quality Managementu a měl ji skvěle připravenou. Petrův výklad se mi moc líbil. Vzal nás na ojedinělou stavbu, která je k vidění jednou za 100 let. Byla to úžasná zkušenost s vodohospodářskou stavbou, na kterou už se nikdy nepodívám. Viděli jsme spoustu unikátních věcí,” popisuje Jana Šteffanová, personální a obchodní manažerka z Quality Managementu.

2023-06-02-Prehrada-Harcov-exkurze-20

Prošli jsme se po dně přehrady

Kromě procházky po dně prázdné přehrady jsme si užili i průzkum jedné z výtokových štol a seznámili se s historií a technickými detaily stavby. „Bylo zajímavé vidět průběh rekonstrukce vodního díla, kolem něhož jsem roky chodila domů. Za highlight exkurze považuji prohlídku tunelů, které vedou pod přehradou,” říká Barbora Fálařová, personální manažerka společnosti Proconom Software

Šachty pod přehradou zaujaly i ostatní kolegy. „Nejzajímavější bylo podívat se na místa, která jsou desítky let zatopená vodou a dostane se na ně jen pár lidí při výjimečných příležitostech. Bylo mi ctí si prohlédnout místa, na která se po rekonstrukci a uvedení přehrady do provozu nikdo dalších sto let nepodívá,“ dodává Dominik Štěpánek, stavební konzultant z Contract Managementu Česko. 

Hráz nově zadrží víc vody

Přehrada Harcov potřebuje velkou stavební obnovu, která má zajistit bezpečnost vodního díla při povodníchnavýšit retenční objem nádrže. Jak jsme se dozvěděli z výkladu při exkurzi, po rekonstrukci si přehrada poradí s mnohem většími průtoky vody než nyní. Práce probíhají od loňského podzimu a měly by trvat do poloviny roku 2025. 

„Protože mám technickou povahu a na stavbě jsem v montérkách strávil stovky hodin, rád se chodím dívat na jiné stavby nebo technické unikáty. Navštívil jsem už několik přehrad, československých pevností, ale třeba i elektrárnu Temelín. Prohlídku přehrady Harcov jsem si užil hlavně díky skvělému výkladu pana stavbyvedoucího,“ děkuje za nezapomenutelný zážitek Martin Hübner, DevOps administrátor z Proconom Software.

Hlavní zděná hráz přehrady bude převážně zachována v původním stavu. Dojde k injektážním a těsnícím pracím z nové podzemní štoly pod hrází, k rekonstrukci koruny hráze a k dílčím změnám tvaru koryta pod hrází. Ve vlastním tělese hráze a jejím bezprostředním okolí budou provedeny drenážní a pozorovací vrty, na návodní líc hráze bude aplikována hydroizolace. Na spodních výpustech bude instalováno nové technologické zařízení s vyšší, ale bezpečnou kapacitou odtoku, kterou je schopno pojmout koryto Harcovského potoka pod nádrží.

Výjezdy do terénu mají smysl

Návštěvy na stavbách a exkurze jsou pro nás v Liftrocku nejen způsobem, jak se blíže seznámit s realizací našich projektů, ale také inspirací a zpestřením naší práce. Vidět Barrandovský most a vodní nádrž Harcov zblízka ukazuje, že jsme aktivními aktéry na poli stavebnictví a že naše práce má reálný dopad na infrastrukturu a bezpečnost veřejného prostoru. Návštěvy na stavbách nám pomáhají lépe porozumět výzvám, kterým denně čelíme. Kam se podíváme příště?

Přišel vám článek užitečný? Sdílejte jej dál.