Liftrock podporuje pracující matky: Sladit kariéru s péčí o syna pro mě byla výzva, říká provozní manažerka

Přestože pečuje o dvouletého syna, neváhala naskočit zpět do pracovního procesu. Nejprve zajišťovala hladký chod Liftrocku z domova, od září ji už ale pravidelně vídáme v kanceláři. Tereza Rumlerová, která se na pozici provozní manažerky stala klíčovou součástí našeho týmu, dokazuje, že stavebnictví není jen pro muže, ale že se stále více otevírá i ženám. Vždyť jen v naší skupině Liftrock už pracuje více než 35 % žen.

Pro mě jako nestavaře je práce ve stavebnictví velice inspirativní. Je skvělé, když můžu nakouknout do zajímavých projektů nebo se zúčastnit exkurzí, které pro nás připravují kolegové,” popisuje Tereza Rumlerová. Oddělit pracovní povinnosti od času vyhrazeného jen pro syna pro ni ale při práci z domova rozhodně nebylo jednoduché. Alespoň ne ze začátku.

Jak se jí nyní daří skloubit profesní život s mateřstvím a jak ji Liftrock podporuje? Nejen o těchto tématech jsme si povídali v našem rozhovoru.

Co všechno obnáší vaše práce a jaké máte zodpovědnosti?

Jako provozní manažerka se snažím zajistit bezproblémový chod společnosti Liftrock, a to nejen po stránce administrativní, ale i materiální a personální. Mým hlavním úkolem je zajistit plynulost provozu ve všech směrech. 

Začátkem září se vaše pracovní nasazení v Liftrocku navýšilo. Jak velká změna to pro vás je?

Do konce srpna jsem pracovala převážně z domova a na dálku. Nyní se situace změnila, vytížení se navýšilo, a navíc docházím pravidelně do kanceláře. Ale není to pro mě zásadní změna, jen se mění pracovní prostředí. Podobně jako roste a vyvíjí se syn, tak roste a vyvíjí se i holding Liftrock. A s tím jsou spojené nové činnosti a potřeby.  

Tereza Kuhnova se synem

Jak se vám daří skloubit práci s mateřstvím a péčí o dítě?

Upřímně – pracovat jen z domova a zároveň se starat o dítě nebylo úplně jednoduché. Musela jsem si najít systém, abych se mohla na 100 % věnovat synovi a zároveň vyřizovat své pracovní povinnosti a úkoly, které třeba zrovna nepočkají. V tomto směru musím moc poděkovat rodině, hlavně manželovi a babičkám, protože bez nich by můj systém dost často nefungoval. Nyní je situace jednodušší, jelikož syn nastoupil od září do jeslí a zatím to zvládá skvěle. 

Usnadnil vám Liftrock nějakým způsobem přechod z home office do kanceláře?

Ano, rozhodně. Už od začátku, kdy jsme se s kluky domlouvali na spolupráci, se nám vždy podařilo najít vzájemný kompromis. Velmi důležitá pro mě byla právě flexibilní pracovní doba a možnost práce na dálku z domova.

Dříve jste pracovala v Proconomu. Lišila se tato práce nějak od vašeho současného působení v Liftrocku?

Ano, od roku 2018 až do mého odchodu na mateřskou dovolenou v roce 2021 jsem působila v Proconomu. Hlavním rozdílem je určitě počet zaměstnanců a velikost týmu, ale i zaměření. Softwarová společnost má trochu jiné potřeby než holding. Ve výsledku jsou si ale pracovní náplně velmi podobné – také jsem tenkrát měla na starosti chod společnosti včetně veškeré administrativy, provozu i personalistiky. Nyní je vše komplexnější, protože musím řešit návaznost na více společností.

Máte nějaký pracovní cíl? Čeho chcete při práci pro holding Liftrock dosáhnout?

V rámci skupiny Liftrock bych chtěla nastavit a zavést komplexní procesy a pravidla, která by vedla k menší chybovosti a větší pracovní produktivitě. Jsem si vědoma, že to není a nebude úplně jednoduchý úkol, ale věřím, že díky spolupráci s ostatními členy holdingu to zvládneme. 

Co se týče mých pracovních cílů, tak bych chtěla prohloubit a zlepšit své manažerské dovednosti a znalosti v oblasti managementu. Zároveň se chci více věnovat rozvoji vnitřních aktivit holdingu, rozšiřování benefitního programu pro zaměstnance nebo se podílet na nových projektech. 

Tereza Kuhnova a její dítě

Vystudovala jste sportovní management, ale nyní působíte ve stavebnictví. Co vás přivedlo k tomuto oboru?

Sportovní management jsem si tenkrát vybrala, protože jsem byla aktivní sportovec a chtěla jsem obohatit své sportovní zkušenosti ještě o znalosti z oblasti managementu. Pokusila jsem se vše spojit, ale to se bohužel nepodařilo, tak jsem uplatnění musela hledat jinde.

Je náhoda, že vyhrál právě obor stavebnictví, ale jsem ráda, že se mohu alespoň z části věnovat tomu, co jsem vystudovala, jelikož management má ve všech oborech stejný základ. 

A co pro vás práce ve stavebnictví znamená a jak ji vnímáte? Stavebnictví stále mnozí vidí jako obor, v němž převažují muži.

Pro mě jako „nestavaře” je práce ve stavebnictví velice inspirativní. Je skvělé, když můžu nakouknout do zajímavých projektů nebo se přímo zúčastnit exkurzí, které pro nás kolegové připravují. Ve stavebnictví bezpochyby pracuje více mužů než žen, což je pravděpodobně zapříčiněno technickými profesemi, které více lákají muže. Proto je skvělé, že u nás v celé skupině Liftrock máme více než 35% zastoupení žen, a to napříč všemi profesemi.

Jak se vám s mužskými kolegy spolupracuje a komunikuje?

Obecně jsem tohle nikdy moc neřešila – necítím rozdíl v komunikaci a spolupráci se ženami nebo naopak s muži. Osobně se držím zásady, že komunikace i spolupráce má být vždy férová a otevřená, pak se spolupracuje jedna báseň s kýmkoli.

Co je podle vás největším problémem stavebnictví a jakým směrem by se mělo ubírat?

Stavebnictví je často bráno jako konzervativní obor, který je stále postaven na papírové dokumentaci. Většina oborů se pomocí inovací posouvá dopředu, ale stavebnictví stojí na místě”. Proto si myslím, že největším úskalím je pomalý rozvoj a nástup digitalizace a s tím související legislativa. Až se lidé přestanou digitalizace ve stavebnictví obávat a plně pochopí, že jim nemá práci brát ani je nahradit, ale že jim má práci naopak zjednodušit, zefektivnit a nabídnout moderní postupy, tak se i stavebnictví zařadí mezi obory, které se posouvají dopředu, a konečně vstoupí do 21. století. Kdybych to měla vztáhnout na svou práci, tak digitalizace mi ji ulehčuje dennodenně. Ve vztahu k Liftrocku patří velký dík Proconomu, který pro nás digitalizaci zajišťuje.

Velkým tématem je v současnosti digitalizace a zavádění umělé inteligence. Používáte ji při vaší práci? 

Digitalizace i umělá inteligence je velké a ožehavé téma a jejímu zavádění do svých pracovních činností dávám zelenou. Vidím v ní velký potenciál hlavně pro zefektivnění a zjednodušení práce. Můj tým i já denně využíváme online nástroje, abychom zefektivnili naši práci. Digitalizaci obecně zavádíme napříč všemi odděleními i oblastmi řízení podniků a používáme ji i pro rutinní pracovní záležitosti. V ideálním případě bychom se chtěli kompletně zbavit papíru. K tomu nám ale chybí ještě velký kus cesty.

Tereza Kuhnova

Přišel vám článek užitečný? Sdílejte jej dál.