Moderní řízení staveb: 1. Rok holdingu LIFTROCK

Představte si svět stavebnictví, kde všechny projekty probíhají hladce. Staveniště jsou efektivně spravovány s pomocí nejnovějších technologií, rizika jsou minimalizována díky proaktivnímu vedení a stavby řídí efektivní zaměstnanci.

To není pouze vize, ale realita, kterou Liftrock přináší na stavební trh již rok. Pojďme se společně podívat, čeho za první rok na trhu dosáhl, jaké změny a technologické inovace zavedl a jaké má představy do dalších let.

Contract Management Česko, Contract Management Slovensko, PROCONOM, Quality Management a TechPro Management. Těchto pět firem, přesně před rokem, vstoupilo společně na stavební trh, s jasnou vizí, která se značně odlišuje od tradičních postupů vedení staveb. Pod holdingovým jménem Liftrock neuznávají zažité, často až přežité metody – míří daleko výš a chtějí změnit pravidla hry.

Největším problémem stavebnictví v ČR je neatraktivita pro novou generaci,“ naznačuje generální ředitel holdingu Liftrocku, Václav Větrovský. „Já vidím problém zejména v chuti něco měnit. Je potřeba zvýšit zájem o digitalizaci a odstranit averzi ke změnám,“ dodává ekonomický ředitel Michal Hlavnička.

S vidinou sdílení zkušeností, sbírání informací a otevření dveří k praxi mladým perspektivním lidem, se tyto firmy vydaly na společnou dobrodružnou cestu. „Občas je to divoké, občas hektické, ale pokud máte jako kolektiv stejný cíl, jde ukočírovat a zvládnout všechno,“ míní zaměstnanci holdingu.

Právě soudržnost a síla kolektivu je hlavním pilířem celé firemní stavby. V jednotě a spolupráci je síla. Zainteresované společnosti se snaží i díky volnočasovým společným aktivitám posilovat firemního ducha, soudržnost a podporovat vzájemnou spolupráci. Dle Václava Větrovského byl toto hlavní kámen úrazu v časech před holdingem. „Firmy šly spíše proti sobě, než aby spolupracovaly. Radši si povolali na pomoc konkurenci, a v tu chvíli jsme byli všichni zranitelnější. Museli jsme firmy spojit, abychom měli reference, více možností, sáhli si na lukrativní zakázky a nabízeli zaměstnancům skrze holding prestižnější práci. Bylo třeba vést společnosti ke spolupráci a získat pevné a silné místo na trhu.“

Po roce působení si Liftrock z velké části tento hlavní úkol může odškrtnout jako splněný. Firmy spolu díky holdingu spolupracují, dělí se o informace, pomáhají si a snaží se co nejúčinněji nacházet řešení. Týmové efektivní komunikaci mezi firmami pomáhá například CDE (Common Data Environement) neboli datové prostředí. Tato digitální platforma umožňuje plynulou komunikaci mezi zaměstnanci, dodavateli i klienty. CDE eliminuje riziko chyb a nedorozumění v projektu. Toto oceňují převážně klienti, protože díky rychlé komunikaci je řešení problému okamžité.

Dalším bodem je vzdělávání zaměstnanců. „Vzdělávání nás posouvá dopředu a přináší nám spoustu nových možností. Například na začátku roku 2024 proběhlo školení FIDIC nebo školení softwaru PROCONOM,“ vyjmenovává Jana Šteffanová, personální a obchodní manažerka firmy Quality Management. Vlivem stmelení firem Liftrock získal mnohem silnější slovo na stavebním trhu a díky vzájemnému předávání informací, zkušeností, školení se navzájem a poučení se z chyb ostatních, se z Liftrocku stává velmi silný hráč.

První kroky, které holding Liftrock podnikl a úspěšně dokončil, byla participace na projektech severovýchodního obchvatu Krnova, dvě etapy rekonstrukce Barrandovského mostu v Praze (třetí momentálně probíhá), nebo generální oprava přehrady Harcov v Liberci. Usilovně se pracuje i na Slovensku, kde tým Contract Management Slovensko čeká spolupráce na stavbě rychlostní silnice R1 Banská Bystrica, tunelu Višňová, protihlukové stěny Lamač na dálnici D2 a mnoho dalšího. Celý Liftrock je momentálně zapojen do cca 250 projektů a staveb. Barrandovský most je momentálně nejvíce „týmový“ projekt holdingu Liftrock. Nejen že jeho součástí je digitalizace, ale také se na projektu podílí správci staveb, dozory a další. Veškeré firemní portfolio, a hlavně vzájemná spolupráce, se zde uplatňuje.

Zásadním průlomem v odvětví stavebnictví je integrování nové metody BIM. Metoda BIM neboli Building Information Modeling, umožňuje digitální formou spravovat informace. Všechny podrobnosti o stavbě se nacházejí na jednom místě, v takzvaném Informačním modelu stavby. Metoda BIM přináší vyšší efektivitu a umožňuje stavět rychleji a levněji. Liftrock se od začátku snaží snížit byrokracii a otevřít dveře digitalizaci. „Od samého začátku se připravujeme na tento moment. Souviselo s tím i založení IT společnosti PROCONOM. Jsme moderní a inovativní firma, která chce všechny procesy ve stavebnictví zefektivnit, zrychlit, zpřehlednit, a hlavně zlepšit komunikaci mezi účastníky projektu,“ dále popisuje Václav Větrovský.

Od prvotních začátků, tedy roku 2016, kdy byl založen Contract Management Česko, až doposud, ale přesto malý pokrok nastal. O digitalizace na stavbách začíná být zlomově velký zájem, čímž se Česká republika konečně posouvá k modernějšímu systému.

V roce 2024 je moderní stavebnictví v Česku a na Slovensku stále v plenkách. Povolování staveb je zdlouhavé, pracovní síly nedostatek. Špatná komunikace, neefektivní realizace staveb, a ceny se neúměrně zvedají do nekonečných výšin. Proto tento rok bude mít Liftrock opět plné ruce práce. Správné poradentství, nalezení efektivních řešení, férové jednání, zjednodušená realizace a hlavně digitalizace – toto jsou hlavní esa, se kterými celý holding Liftrock bude v nadcházejícím roce hrát na českém a slovenském stavebním trhu prim.

 

Přišel vám článek užitečný? Sdílejte jej dál.