Moderní stavebnictví se bez contract manažera neobejde

Moderní stavebnictví si žádá odborníky.
Jaká je role contract manažera?

Moderní stavby dávno nejsou o jednom člověku, který řídí všechny okolo. Projektový manažer už na všechno nestačí. Kvůli narůstajícím nárokům na řízení staveb, transparentnost, efektivitu a organizaci se tak ke slovu dostávají nové pozice, které se ukazují být nezbytné pro úspěšné dokončení projektů. A které pozice to jsou?

Dnes se zaměříme na roli contract manažera a jeho týmu, který na stavbě zodpovídá za celý contract management. V Liftrocku se rozvoji této specializace věnujeme už několik let a stále ji posouváme kupředu.

Contract manažer dohlíží na smlouvu a řídí smluvní rizika

Zatímco dříve byl na stavbě potřeba jen jeden manažer, nyní se obor začíná dělit na konkrétní pozice v rámci celého projektu. Novým hráčem se stal například contract manažer. Ačkoliv tato pozice do České republiky na rozdíl od zahraničí teprve proniká, praxe už teď ukazuje, že stavba se bez contract manažera neobejde. Pokud není součástí týmu, dochází k prodlužování stavby a nepřiměřenému navyšování nákladů,” zdůrazňuje Adam Černoch, výrobní ředitel Contract Managementu Česko.

A čemu přesně se contract manažer věnuje? Dohlíží na plnění smlouvy, která je uzavřena mezi objednatelem a zhotovitelem stavby. Na stavbě působí jako jeden z nejdůležitějších stratégů, hlídá základní potřeby stavby a kontroluje a řídí smluvní rizika. Contract manažer by měl otevírat diskuzi o citlivých otázkách, například o potřebě dodatečných financí, prodloužení termínů, nedostatečné kvalitě provedených prací nebo o chování, které je v rozporu s úspěšným dokončením projektu,“ vysvětluje ředitel Contract Managementu Slovensko Ondřej Vaněček, který se contract managementu věnuje několik let.

Liftrock kanceláře

Contract manažer ovládá několik oborů

Činnost contract manažera zahrnuje několik specializovaných oblastí. Debaty nad smlouvou už dávno nemusí probíhat jen mezi právníky či advokáty. Vynikajícím contract manažerem může být i inženýr, musí se ale naučit efektivně komunikovat, srozumitelně psát a chápat legislativní omezení. 

Pozici contract manažera lze rozdělit na více specializovaných rolí, mezi které patří například:

  • obecný specialista na smluvní postupy a mechanismy,
  • claim manažer specialista na claimy (nároky) a rizika smlouvy,
  • delay manažer specialista na harmonogramy a analýzu zpoždění,
  • cost manažer specialista na oceňování a vyčíslování nákladů. 

Na světě není mnoho lidí, kteří by mohli zastat všechny tyto pozice najednou. Proto se v contract managementu velmi často setkáváme s týmy specialistů, kteří se doplňují a vzájemně si pomáhají.

Jaký je ideální contract manažer?

A jaké vlastnosti a dovednosti by měl mít schopný contract manažer? Contract manažer musí umět komunikovat, jednat s lidmi a rychle, sebevědomě a odborně reagovat, a to za každé situace. Neměl by mu chybět cit pro důslednost a také obchodní cit pro to, kde bojovat a kde je lepší ustoupit. „Zkušený contract manažer ví kdy, koho a na co se zeptat. Deleguje úkoly mezi účastníky stavby, dodržuje termíny a nese zodpovědnost za své úkoly. Umí překonat své ego a chápe hlavní cíle projektu. Současně dovede prezentovat své plány a strategie i těm, kteří jsou vůči jeho postupům rezervovaní,“ popisuje Ondřej Vaněček.

Kromě toho by měl contract manažer ovládat mechanismy a ustanovení smluvních podmínek, ať už se jedná o FIDIC, NEC, ČSS či jiné ekvivalenty. Práce se softwarem je pro něj rutinou, vedle dnes už běžných kancelářských programů používá také nástroje pro analýzu různých situací, například MS Project a Primavera. Ovládání cizích jazyků, zejména angličtiny, je pro něj samozřejmostí.

Stavba

Projektový manažer už na všechno sám nestačí

Pozice contract manažera nemá v Česku ani na Slovensku dlouhou historii. Její potřeba vznikla teprve s aplikací ověřených standardů v průběhu tohoto století. Činnosti, které nyní vykonává contract manažer, dříve plnil projektový manažer. Nicméně stavební trh se stále vyvíjí a při řízení staveb se nyní klade větší důraz na efektivitu, organizaci, hospodárnost a zejména transparentnost

„Už nestačí, aby projektový manažer zhotovitele měl dobrý vztah s projektovým manažerem objednatele a večer u piva společně vyřešili všechny problémy. Komunikace na stavbě je dnes mnohem formálnější s důrazem na administrativní zaznamenání všech problémů. Samotný projektový manažer nemá šanci všechny tyto úkony stíhat, proto na stavbě potřebuje osobu nebo celý tým, který mu pomůže plnit všechny smluvní povinnosti a smluvní řízení,“ říká Ondřej Vaněček z Contract Managementu Slovensko.

A právě contract manažer tento tým na stavbě doplňuje. Zatímco projektový manažer se zaměřuje na operativní aspekty projektu, contract manažer sleduje dodržování smluvních podmínek. Jejich vzájemná spolupráce vyžaduje otevřenou komunikaci, sdílení informací a vzájemné respektování rolí a odpovědností.

Jaká bude role contract managera v budoucnu?

Contract manažer, claim manažer, cost manažer a delay manažer do stavebnictví přináší potřebnou specializaci a zdůrazňují význam transparentní komunikace a smluvních povinností. Jak se jejich role bude dále vyvíjet a přizpůsobovat se měnícím se potřebám našeho oboru, je otázkou do budoucna. Nicméně jedno je jisté – contract management do stavebnictví vnesl nový pohled a nezbytnou proměnu, kterou obor potřeboval.

Přišel vám článek užitečný? Sdílejte jej dál.