Nový holding Liftrock vstoupil razantně na stavební trh

A je to tady! Holding Liftrock, což je spojení pěti společností – Contract Management Česko, Contract Management Slovensko, Quality Management, Proconom Software a TechPro Management, vstoupil na stavební trh. O jeho vzniku, cílech a filozofii nám řeknou osoby nejpovolanější, jeho tři hlavní manažeři: generální ředitel holdingu Václav Větrovský, hlavní ekonom holdingu Michal Hlavnička a Martin Sklenář, který má v holdingu na starosti především digitalizaci.

Vážení pánové, všichni tři se již dlouhou dobu pohybujete ve stavebnictví. Jak byste české stavebnictví v krátkosti charakterizovali? 

VV: Obecně obor stavebnictví je jedním ze základních pilířů každé ekonomiky v západních rozvinutých zemích. V případě České republiky tomu není samozřejmě jinak. Stavebnictví v ČR je velice tradičním oborem, kde se toho bohužel za posledních 30 let moc nezměnilo. Postupy a procesy, jak v rámci přípravy, tak v rámci realizace staveb, jsou de facto pořád ty samé. Nyní však stojíme před revolucí, obrovskou příležitostí. Tou je digitalizace.

Na jaké úrovni je aktuální digitalizace v českém stavebnictví?  

MS: Přestože digitalizace je téma, které dnes hýbe světem, stavebnictví zůstává dle mých zkušeností tak nějak v době analogové. Digitalizace do stavebnictví vstupuje velmi pomalu. A je zarážející, že takový stav obor vykazuje i v době, kdy naplno běží příprava zákona o BIM (Building Information Management).

Jaké si myslíte, že jsou překážky a důvody, proč stavebnictví není stále digitalizované?  

MS: Je to jednoznačně strach ze všeho nového, takhle to bohužel ve stavebnictví funguje.

Digitalizace ale přináší také příležitosti. Jaké jsou ty největší?  

MS: Digitalizované stavebnictví nám poskytuje obrovské příležitosti. Nejzásadnější je dostupnost aktuálních informací o stavbě, což je nezbytným podkladem pro kvalitní řízení projektu. Jednoznačně se tedy jedná o zefektivnění přípravy i realizace staveb.

Generální ředitel liberecké společnosti Proconom Software Martin Sklenář je velkým odborníkem na digitalizaci, především ve stavebnictví. Vidí v ní velkou příležitost, i když bude jistě složité na ni v dosud analogovém oboru přejít. Nepřekvapí tedy, že Martin Sklenář se v nově rodícím se holdingu Liftrock zabývá právě digitalizací. 

Martin Sklenář – technický ředitel Liftrock

Co vnímáte v českém stavebnictví jako největší problém? 

VV: Největším problémem stavebnictví v ČR jako oboru je absolutní neatraktivita pro „novou“ generaci. V současnosti jsme svědky absolutní absence nově příchozích lidí, pracovníků, studentů do tohoto oboru. Tento fakt neumožňuje přirozenou generační obměnu, přirozené sledování a implementace nejnovějších trendů do oboru. Z tohoto pak plyne zastaralost oboru – což je problém.

 MH: Ze svého pohledu vidím problém zejména v chuti něco měnit. Tím, že je stavebnictví velmi tradiční, tak je averze ke změnám celkem vysoká. Postupně se ten přístup ale mění a potřeba pracovat s daty, digitalizací a novými postupy se zvyšuje v celém oboru.

A naopak jaká pozitiva v českém stavebnictví nacházíte?  

MH: Stavebnictví má svou dlouholetou výhodu ve stabilitě. Vývoj trhu je spíše rostoucí, i přes výrazně ovlivňující faktory (např. zvyšování vstupů z důvodu války na Ukrajině nebo vyšší základní úroková sazba, a z toho vyplývající dražší financování). Řekl bych tedy, že zdravě nastaveným společnostem se daří růst i přes nepříznivé vlivy na trhu.

Uvádíte, že v českém stavebnictví je nedostatečná digitalizace a úpadek atraktivity oboru. Misí nově zakládaného holdingu je kultivace celého stavebního trhu. Jakým způsobem chcete české stavebnictví kultivovat? 

VV: Jednoznačná podpora zavedení systematizace, nových trendů, digitalizace, smluvních vzorů FIDIC do řízeních stavebních projektů. Všechny tyto kroky jednoznačně přispějí k transparentnosti našeho oboru, zvýšení atraktivity a v konečném důsledku i zlepšení pověsti oboru stavebnictví v ČR.

Posláním nejstarší společnosti v holdingu Contract Management, a.s. je zavádět standardy konzultačního inženýrství a řízení stavebních projektů, což jsou složité operace. Jaké činnosti jsou z hlediska staveb nejsložitější? 

VV: Snažíme se zavádět nové trendy a moderní způsoby do procesu řízení stavebních zakázek a projektového managementu. Nejsložitější je pak přemluvit naše partnery, aby se pomocí nových pravidel řídili, změnili staré zajeté postupy. Druhé složité téma je digitalizace stavebních projektů, která je v současnosti od veřejných zadavatelů spíše nechtěná – byť bude paradoxně za pár let povinná.

 MH: Naše poslání měnit stavební trh s sebou nese nejvýraznější potřebu, kterou je lidský kapitál. Abychom něco zvládli změnit, tak potřebujeme kvalitní a motivované lidi s dobrým odborným kreditem. To stojí úsilí a čas, který je dnes velmi drahou komoditou. Touto optikou je pak evidentní, že sebelepší nástroj nebo systém se neobejde bez vhodného člověka.

Mezi nabízenými službami společnosti je také cost management. Co si můžeme pod tímto termínem představit a jaké procesy zahrnuje?  

MH: Představte si pod tím zásadní činnosti týkající se cen a oceňování. Cost manažer se může věnovat kontrole a řízení nákladů vzniklých při plnění smlouvy. Zároveň řeší jejich správné ocenění dle platných metodik. Jeho náplní je také řízení úprav cen (valorizace).

Vystudovaný ekonom Ing. Václav Větrovský, MBA se pohybuje ve stavebnictví již dlouho. Má za sebou kvalitní školy i velké infrastrukturní projekty v Česku a na Slovensku. Aktuálně v holdingové společnosti Liftrock zastává roli generálního ředitele. 

Václav Větrovský – generální ředitel Liftrock

Na českém stavebním trhu je nový subjekt – holding Liftrock. Jak se zrodil nápad na jeho vznik? 

VV: Jsem majitelem několika společností podnikající v různých oborech, ve dvou evropských státech (Česká republika a Slovensko). Celkem se jedná o cca 110 lidí. Cílem holdingu Liftrock je právě prohloubit spolupráci mezi jednotlivými společnostmi, ale i také mezi lidmi v jednotlivých společnostech. Zároveň, když jedním z našich hesel je „transparentnost“, musíme i my být transparentní. Holdingem se celá majetková struktura, zaměření firem, procesy ve firmách, jednoznačně zpřehledňují.

V čem je tato forma holdingu pro všechny čtyři společnosti výhodná?  

VV: V jednotě a spolupráci je síla. Hlavním cílem holdingu je posílit spolupráci mezi jednotlivými firmami. Byť má každá společnost svůj unikátní produkt, know-how, identitu, tak právě úzkou a efektivní spoluprací těchto společností získáváme náskok před konkurencí.

MH: Obecně se tímto krokem připravuje platforma, která by měla tvořit synergii jednotlivých projektů pomoct stavbám ve všech fázích. My děláme vše proto, aby byly jednotlivé společnosti zdravé, motivované, chtěly se posouvat dále a měnit stavební trh. Holding Liftrock má velmi příjemnou vnitřní kulturu, ve které vyzdvihujeme především otevřenou komunikaci a sdílení zkušeností.

Nebojíte se tedy kopírování Vašich aktivit a Vašeho know-how?  

MH: Naopak to vítáme. Nikdy jsme se v žádném z projektů netajili otevřeností a sdílností. Kde je to možné, tak naše zkušenosti sdílíme. Případné přestupy kolegů ke konkurenci nás samozřejmě zamrzí, ale zároveň to vítáme, protože se na trh dostávají odborníci, se kterými chceme spolupracovat.

Nově vznikající holding Liftrock chce vystupovat jako autorita pro ostatní firmy na trhu. Co si pod tímto termínem můžeme představit? 

VV: Chceme být tím inovátorem – neboli autoritou, ke které konkurence vzhlíží, nahlíží, inspiruje se, chcete-li opisuje. Chceme tvořit zdravé tržní prostředí a vytvořit kolem sebe skupinu moderních inovativních firem, se kterými budeme dále jak spolupracovat, tak si i konkurovat. Ve střednědobých cílech počítáme s rozšířením působení v oblasti železničních staveb, upevnění pozice na pozemních stavbách, další péče a rozvoj pozice v dopravních stavbách, které jsou základem našeho podnikání. Dále očekáváme jednoznačný rozvoj v oblasti digitalizace a BIM.

Michal Hlavnička, Václav Větrovský, Martin Sklenář  stojí u vzniku nového holdingu Liftrock

Už jsme několikrát zmínili metodu BIM. Připravuje se k tomu i nový Zákon o informačním modelu, informačním a digitálním modelování (Zákon o BIM). Co to bude pro Liftrock především znamenat?  

MS: Připravovaný zákon bude jednoznačně pozitivním impulsem pro digitalizaci stavebnictví. Digitalizace stavebnictví se tak stane součástí národní legislativy. A protože digitalizace je nedílnou součástí služeb a nástrojů poskytovaných všemi společnostmi v holdingu, nový Zákon o BIM pro nás bude zcela zásadním dokumentem.

Společnost Liftrock si dala za cíl, aby byla vnímána jako lídr v digitalizaci stavebnictví. Jak toho chcete docílit?  

MS: České stavebnictví je velmi tradiční obor. Přijetí nových myšlenek za vlastní je složitý a zdlouhavý proces. Proto už dlouhou dobu v oboru působíme osvětově, vysvětlujeme, co digitalizace stavebnictví znamená, co je to metoda BIM, přednášíme na konferencích, podílíme se na tvorbě metodik a směrnic u investorských organizací. Už dnes jsou v oboru vidět první realizované projekty metodou BIM a celá řada pojmů jako například CDE, informační model stavby, datový standard už nejsou úplně cizí slova. A velmi mě těší, že nás obor už dnes vnímá jako subjekt, který se na tomto postupu podílí.

Zmínili jste, že české stavebnictví zaznamenává úbytek mladých lidí. Myslíte si, že zavádění digitalizace je může přitáhnout zpět a získá nové mladé odborníky?  

MS: Stavebnictví není obor, který by někdy překypoval mladými lidmi. Tempo udává starší generace manažerů a odborníků. Proto dnes máme jedinečnou příležitost díky novému zákonu o BIM a související digitalizací tento stav změnit, udělat ze stavebnictví sexy obor, který mladé lidi konečně přitáhne.

Jaké dovednosti, získané na univerzitách jste ve své pozdější práci nejvíce využili a ocenili?   

VV: Jsem vystudovaný ekonom, hned po vysoké škole jsem nastoupil jako rozpočtář a kalkulant do přední projekční kanceláře v ČR, posléze jsem se posouval v hierarchii firmy až na ředitelskou pozici. Při zaměstnání jsem pak studoval MBA. Odborná dennodenní praxe na velkých infrastrukturních projektech v ČR a SK mi dala nejvíce dovedností a kontaktů, které jsem později využil při svém nynějším zaměstnání.

 MH: Kromě studia dvou univerzit najednou jsem ještě pracoval na plný úvazek. Bylo to tedy o to náročnější. Po Neisse University to ale byla další skvělá životní zkušenost. Zároveň ale i tlak na výsledky. Studium MBA bylo hodně o praktických zkušenostech, konkrétních projektech a vytváření nových kontaktů napříč různými obory.

Ing. Michal Hlavnička, MBA, ekonomický ředitel a člen představenstva poradenské společnosti Contract Management, má rozhled. Vystudoval netypický program tří příhraničních univerzit a studium MBA na americké univerzitě. Ekonomice se věnuje i v nově vzniklém holdingu Liftrock. 

Michal Hlavnička – ekonomický ředitel Liftrock

Ve Vaší profesní kariéře jsem, pane Hlavničko, objevil, že jste také dva roky manažerem vinohradu ve Václavicích u Hrádku nad Nisou. Je to pro Vás investiční nebo spíše odpočinková aktivita?  

MH: (smích) Je to ryze odpočinková aktivita a to jak v životě, tak v „profesním“ životopise. Život má být zábavný a pokud se někdy má záliba ve víno stane i profesí, tak to bude jedině bonus.

Abych na to navázal. Vaše práce při přípravě holdingu a v práci v dalších společnostech je jistě plná termínů a stresujících činností. Jak nejraději odpočíváte a nabíráte novou energii?  

VV: Hlavním ventilem a antistresorem je pro mě jednoznačně sport. Nejvíce se v současnosti v rámci zachování svého fyzického i mentálního zdraví věnuji bojovým sportům, fitness a relaxu v přírodě.

 MH: Řekl bych, že vrcholová pozice nemusí nutně znamenat, že jde o stresující činnost. Samozřejmě, že tlak na výkony je výrazně jiný. Dá se to ale skloubit i s činnostmi, které dobíjí „baterky“. Vždy mě potěší, když můžeme pomoct dobročinným spolkům nebo neziskovým organizacím, pro které je čím dál těžší získávat tak potřebné finance. A když nemůžeme pomáhat jiným, tak rád doplňuji energii aktivně na zahradě a ve svém skromném vinohradu.

MS: Mám celou řadu způsobů, jak relaxovat. Asi největším potěšením je pro mě práce se dřevem. Vyrobit třeba kuchyňskou linku z dubových fošen, to je činnost, která mě opravdu naplňuje, u které si vyčistím hlavu a připravím se na další pracovní výzvy.

Děkuji vám za rozhovor.

Přišel vám článek užitečný? Sdílejte jej dál.