Otevřeli jsme nové kanceláře v centru Liberce

Poslední dubnový pátek se nesl ve znamení nového začátku a už od ranních hodin bylo v libereckém obchodním a administrativním centru Forum znát, že se něco děje. Před vstupem do kina se začalo scházet mnohem více lidí, než je v tento čas obvyklé. A na jaké premiérové představení se tedy všichni přítomní chystali? To se dočtete na následujících řádcích. Můžeme však prozradit, že hlavní roli si tentokrát zahrál Liftrock! 

Všichni pohromadě 

Kolem 10. hodiny vstoupili účastníci do kinosálu. Koho jste zde mohli potkat? Prakticky úplně všechny, kteří tvoří Liftrock. Od generálního ředitele Václava Větrovského přes našeho guru na digitalizaci stavebnictví Martina Sklenáře až po Michala Hlavničku zastřešujícího provoz a ekonomiku. Společnosti holdingu poté zastupovali jednotliví ředitelé a manažeři a seznámili jsme se i s marketingovou komunikací naší skupiny Liftrock a jejím přesahem. Ale to bychom předbíhali. Krátce před začátkem se kinosál zaplnil zaměstnanci ze všech společností, a tak už nic nebránilo tomu, abychom začali. 

Kyvadlo se pohnulo 

Tak zněl podtitul prezentace v kinosále. Přivítání a úvod poté převzal generální ředitel Liftrocku Václav Větrovský. Ten zmínil také důvody onoho pomyslného pohybu, který tímto dnem zesílil. Jeho slova rovněž mířila k myšlence holdingu jako silné skupině, která si vzájemně pomáhá dosáhnout společných cílů a nabízí široké portfolio služeb. Liftrock ctí suverenitu a fungování jednotlivých společností řídících svou agendu samostatně a tento model chce zachovat i do budoucna. Jak shrnout takové uspořádání? Václav Větrovský přirovnal společnosti Liftrocku k legendě o Svatoplukových prutech. Tedy, že v jednotě je síla, což je skutečnost platící i pro náš holding. 

V takové síle… 

Od roku 2016 se změnilo mnohé. Místo jedné společnosti sdružuje Liftrock v současné době pět projektů, z 10 zaměstnanců jsme se přehoupli přes první stovku a také obrat se za uplynulých 7 let znásobil, a to více než čtyřicetkrát. To je jen krátký výčet čísel, která jsou náplní dalšího řečníka, ekonomického ředitele, Michala Hlavničky.  

A v čem je ono kouzlo úspěchu Liftrocku? Kromě skvělých lidí a jejich nasazení také v přístupu k digitalizaci ve spojení s konzultačním inženýrstvím.  

Právě toto propojení ve své části rozebral i technický ředitel, Martin Sklenář. Ten představil současný stav digitalizace ve stavebnictví a výhledy na nejbližší budoucnost, která je tomuto trendu nakloněna. Což se ovšem nedá říct o všech firmách, které by digitalizační procesy měly implementovat do své běžné agendy. Zde Martin Sklenář vnímá sílu a potenciál Liftrocku. Díky proaktivnímu přístupu a podílení se na tvorbě standardů je holding o krok napřed a otevírá si kromě možností nových služeb také přístup na další trhy s velkými zakázkami. Velcí zhotovitelé pracující na významných projektech totiž hledají partnery, kteří si tento vlak ujet nenechají. 

5 projektů plných novinek 

Abychom s propojením společností neotáleli, pokračovali jsme prezentacemi jednotlivých zástupců společností, kteří sdělili svým kolegům novinky z jejich segmentu. Martina Veselá, předsedkyně představenstva společnosti Contract Management Česko, informovala o změnách ve vedení a vizích, které zahrnují třeba i participaci „Contract Management rytířů“ na mezinárodních projektech nebo proniknutí do nových oblastí stavebnictví obecně.

Contract Management Slovensko na slavnostním otevření reprezentoval generální ředitel společnosti, Ondřej Vaněček, který představil například úspěšnou realizaci Slovenské národní galerie. Největší novinkou však byla počínající rozsáhlá spolupráce s firmou Budimex na dálniční křižovatce D1/D4, kde Contract Management Slovensko zajišťuje kompletní contract management pro zhotovitele. 

Novinky na poli digitalizace a inovací ve stavebnictví přinesl Tomáš Opelka, generální ředitel Proconom Software. Zmínil naplněné cíle v podobě možnosti spuštění softwaru PROCONOM v desktopové, mobilní i webové variantě a nastínil hodnoty, které v rámci vize společnosti do budoucna nesmí chybět. Konkrétně se jedná o lidskou podporu, zrychlení reakční doby, nastavení adaptace, metodické činnosti a posílení kompatibility s dalšími systémy.

Pozornosti publika se dočkala také úplná novinka v podobě projektu TechPro Management, který vznikl společnou iniciativou společností Contract Management ČeskoTechnoprojekt. Spolupráci společností prezentoval jednatel společnosti Adam Černoch. Zmínil i budoucí plány a působnost projektu se zaměřením na přípravu a řízení projektů průmyslových staveb, energetických staveb nebo veřejné a občanské výstavby. 

V srdci Liberce

Po prezentaci společného úsilí v uplynulých letech se všichni účastníci přemístili do nejvyšších pater obchodního a administrativního centra Forum, kde se po společném přípitku poprvé otevřely vstupní dveře našich nových kanceláří. Pomyslné spojení naplňuje i samotné rozvržení kanceláří. Všechny společnosti Liftrocku zde budou sídlit na jednom patře s vnitřním koridorem tvořícím okruh kolem všech kanceláří, zasedacích místností i společného zázemí. Věříme, že se v novém prostředí všichni rychle zabydlí a bude se jim dobře pracovat. Jak jsme zmínili již v kinosále: Revoluce ve stavebnictví se sama neudělá.

Přišel vám článek užitečný? Sdílejte jej dál.