Význam a aplikace smluvních vzorů FIDIC v kontextu činnosti skupiny Liftrock

Václav Větrovský, generální ředitel Liftrock a člen presidia CACE, se ve své prezentaci na květnové konferenci Program Arch 2024, která byl organizována Svazem měst a obcí ČR, je dalším příkladem iniciativy, kde jsou principy FIDIC a digitalizace prezentovány a diskutovány odbornou veřejností zaměřil na implementaci transparentních nástrojů pro veřejné zadavatele, zejména prostřednictvím smluvních standardů FIDIC a digitalizace.

V prezentaci se Větrovský zabýval výhodami a aplikacemi smluvních vzorů FIDIC, jejich implementací v České republice a jejich propojením s aktivitami a projekty holdingu Liftrocku a jeho společnosti.

FIDIC a jeho význam

FIDIC (Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils) je mezinárodní federace konzultačních inženýrů, která byla založena v roce 1913. FIDIC vydává smluvní vzory pro výstavbové projekty a poskytování služeb konzultantů, které se staly mezinárodními standardy v oboru.

Smluvní vzory FIDIC

Smluvní vzory FIDIC jsou rozděleny do několika kategorií podle typu projektu a metody dodávky:

  • Red Book: Design-bid-build, měřený kontrakt, větší kontrola objednatele.

  • Yellow Book: Design-build, paušální cena, menší kontrola objednatele.

  • Silver Book: Turnkey/EPC projekty, zhotovitel nese více rizik.

  • White Book: Smlouva mezi objednatelem a konzultantem na služby, ne na výstavbu.

Výhody použití smluvních vzorů FIDIC

Smluvní vzory FIDIC poskytují řadu výhod, včetně racionálních a prověřených smluv s vhodným rozložením smluvních rizik, podpory ze strany vládních a nadnárodních organizací a možnosti volby z připravených vzorů podle konkrétní metody dodávky a realizovaného projektu. To přispívá k transparentnímu a férovému nástroji projektového řízení. Pro snazší orientaci ve smluvních podmínkách vytvořil náš kolega Ondřej Vaněček takzvaný FIDIC Ultimate Diagram, který naleznete na našich stránkách a je k dispozici volně ke stažení.

Implementace v České republice

V České republice jsou smluvní vzory FIDIC používány na projekty financované významnými organizacemi, jako je Světová banka, Ministerstvo dopravy, Nejvyšší kontrolní úřad, Policie ČR, Ministerstvo obrany a Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Digitalizace a společné datové prostředí (CDE)

Digitalizace v rámci projektového řízení znamená centralizaci všech dat na jednom místě, což přispívá k transparentnosti a efektivitě. Společné datové prostředí (CDE) je základním kamenem digitalizace, jehož cílem je maximální eliminace rozdílu mezi faktickou a administrativní stránkou projektu. V rámci holdingu Liftrock se této problematice věnuje společnost Proconom Software, která dodává nejen technické programové řešení, ale poskytuje též široké portfolio služeb v rámci problematiky BIM.

Závěr

Implementace smluvních vzorů FIDIC a digitalizace přináší do projektového řízení vyšší úroveň transparentnosti a efektivity. Liftrock a jeho projekty jsou v čele této transformace, což přispívá k úspěšnému dokončování projektů v souladu s mezinárodními standardy.

Přišel vám článek užitečný? Sdílejte jej dál.