Zúčastnili jsme se konference Respekt k lidem

Ve čtvrtek 15. června byste některé kolegy v pražských, ale i libereckých kancelářích hledali marně. Celý den jsme totiž trávili na konferenci Respekt k lidem, která probíhala v reprezentativních prostorách komplexu Spojka Karlín. Jako hlavní partner konference měl Liftrock v rámci jednoho z diskuzních panelů své „želízko v ohni“.

V diskuzním bloku s názvem „Profesní kultura, etika a čest – stavařské srdce“ nás zastupoval Václav Větrovský. Sdílel mnoho zajímavých postřehů, které za svou kariéru nasbíral. O čem všem se hovořilo?

Etika a kultura ve stavebnictví

První blok se zabýval otázkami kultury ve stavebnictví a jejího směřování. Jedním z bodů byla diskuze nad etickými pravidly a jejich implementací nejen v běžných firemních procesech, ale například také v samotných výběrových řízeních či zakázkách. „Že jsme od 90. let ušli dlouhou cestu, je evidentní. A věřím, že v Liftrocku se nám podařilo nastavit mnoho etických pravidel a hodnot, které přispívají ke kultivaci našeho oboru,“ reagoval Václav Větrovský k tématu.

Právě přihlížení k nastavení různých tzv. soft aspektů výběrových řízení a jejich zahrnutí do hodnocení v rámci vypisovaných veřejných zakázek se věnoval zástupce Ministerstva práce a sociálních věcí Adam Gromnica. Svůj pohled nabídla také náměstkyně sekce bydlení, výstavby a veřejného investování Ministerstva pro místní rozvoj Leona Gergelová Šteigrová.

Účastníci diskuzního bloku se shodli, že vnímají a pozitivně hodnotí posun v zohledňování témat týkajících se odpovědnosti a etických principů nejen při vypisování veřejných zakázek. Zároveň všichni doufají ve větší roli těchto soft aspektů při rozhodování v následujících letech. Tento cíl potvrdil i zástupce ministerstva.

Vedení Contract Management CZ

Rovné podmínky, rovné příležitosti?

Pokud se řeší odpovědnost a etika ve stavebnictví, nemůže se opomenout otázka genderové rovnosti v zaměstnání a rozdíly ve finančním odměňování mužů a žen. Stavebnictví je bohužel oborem, kde častokrát nemá společnost ani příležitost tuto problematiku zohlednit. Nicméně shoda na rovném přístupu v případě genderové různorodosti kandidátů na konkrétní volnou pozici se našla.

„Za nás mohu říct, že genderová otázka nehraje u kandidátů sebemenší roli. Například uchazečka o jednu z našich vypsaných pozic byla na počátku těhotenství, což také v rámci pohovoru zmínila. My jsme takovou otevřenost ocenili. Zároveň s sebou přinesla mnoho znalostí a zkušeností, které jsme pro danou pozici hledali. Proto jsme ji neváhali přijmout,“ popisoval jednu z osobních zkušeností Václav Větrovský.

V projektech Liftrocku je situace obdobná

V průběhu networkingové přestávky jsme se nezapomněli zeptat na zkušenosti a názory některých účastníků. „Posun v mnoha oblastech vidíme každým rokem. Od 90. let ušel celý náš obor dlouhou cestu,“ okomentoval témata prvního diskuzního bloku Aleš Bednář z Quality Managementu.

„Samozřejmě jsou oblasti, kde se genderová rovnost kvůli struktuře lidí obecně nemůže minimálně v nejbližší době realizovat. Pokud ale budeme brát firmu jako celek, myslím, že zastoupení žen v naší společnosti není zanedbatelné,“ zamyslel se nad tématem konference Tomáš Opelka z Proconomu.

Závěrem bychom chtěli poděkovat organizátorům za příjemné setkání a mnoho zajímavých poznatků, které jsou přínosné nejen pro stavebnictví a jeho budoucnost, ale také inspirací například pro firemní kulturu v rámci Liftrocku.

Martina Veselá
Adam Černoch

Přišel vám článek užitečný? Sdílejte jej dál.