Jak lidský faktor zpomaluje digitalizaci stavebnictví?

Ačkoliv jsou digitální technologie a řešení všude kolem nás, v některých aspektech si digitalizace klestí cestu velmi obtížně a pomalu. Významnou roli, a v tomto případě negativní, hraje lidský faktor. U mnohých stavebníků totiž stále platí, že zvyk je železná košile a co léta fungovalo, může fungovat i nadále. To platí zejména ve vztahu k papírové agendě, která sice v současné době nemá reálně žádné opodstatnění a naopak spíše přináší průtahy, nesrozumitelnost nebo chybovost, nicméně je natolik srostlá se současnými pracovními postupy, že se změny odehrávají velmi pomalu

Přitom míra přínosu digitalizace stavebnictví je mnohonásobně větší, než by se na první pohled mohlo zdát. Tento fakt si mnohé stavební společnosti začínají uvědomovat, a tak stoupá nejen jejich povědomí o přínosech CDE a BIM metodiky, ale i aktivní snaha nástroje a přístupy implementovat do stavebních projektů. První vlaštovky sice jaro nedělají, ale o nastupujícím trendu směrem k digitalizaci to přece jen něco vypovídá. 

Lidský faktor a digitalizace stavebnictví

Motivace digitalizovat přichází ze všech stran

Je však prioritizace zažitých procesů opravdu všude na prvním místě? Nemusí to tak být vždy. Tlak na transparentnost a další hodnoty přichází od soukromých investorů i zadavatelů veřejných zakázek. V tomto ohledu lze změny pozorovat již delší dobu. Diskuze o legislativních úpravách směrem k digitalizaci stavebnictví je jen vrcholem ledovce. Stavební zakázky totiž nemusí mít v dlouhodobém horizontu cenu jako jediné hodnoticí kritérium.  

To, že se společnost posouvá v mnoha otázkách, jsme například společně diskutovali na červnové události Respekt k lidem. Věříme, že kromě náhledu na lidskou stránku stavebnictví se dočkáme brzy i zvýšení nároků u přístupu k digitalizaci. Trend nasvědčuje tomu, že to, co dnes vnímáme jako konkurenční výhodu, bude brzy neodmyslitelnou součástí stavebních zakázek, hodnoticích kritérií nebo přímo zadávacích podmínek, které je třeba splnit.

Bez přijetí principů digitalizace to nepůjde

Pokud se zeptáte zkušených stavebníků na jejich digitalizační procesy, nemalá část odpoví, že si vše předávají e-mailem, v některých případech si zřídili dokonce cloudové úložiště. Jedním dechem však dodávají, že si stejně vedou evidenci bokem, protože jsou tak zvyklí.

Má-li digitalizace stavebnictví obstát v takovém prostředí, bez porozumění a přijetí myšlenky digitalizace za svou to nepůjde. Bohužel právě tato část digitalizačního procesu bývá opomíjena a je proto logické, že se lidský faktor přijetí inovace, se kterou není dostatečně obeznámen, brání. I proto se snažíme v Liftrocku přistupovat k problematice opravdu komplexně. Stavebníkům pomáháme nejen s nasazením, ale také implementováním stavebních softwarů do struktury stavební společnosti a vytvořením pracovních postupů včetně pilotního testování na jednom konkrétním projektu. 

Věříme, že právě tato cesta je důležitá k uchopení digitalizace za správný konec a vytvoření smysluplného systému, kterému porozumí všechny zúčastněné strany. Obyčejným konstatováním, že „digitalizace usnadní práci všem“, se sounáležitost s novou érou a nástroji stavebnictví totiž netvoří. Přesto je však nejvyšší čas s tímto procesem začít.

Zákon o správě informací o stavbě a informačním modelu stavby a vystavěného prostředí, známější pod zkráceným názvem jako zákon o BIM, již prochází zákonodárným procesem a realizace vládní Koncepce zavádění metody BIM v České republice tak nabírá jasné rysy. Buďte proto napřed a začněte s digitalizací stavebních projektů ještě dnes.

Přišel vám článek užitečný? Sdílejte jej dál.